Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia – UMiG Radków

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Radków

Kod pocztowy:

57-400

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 23 kwietnia, 2021

Ilość wizyt: 293

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż na tablicy tut. Urzędu podane  zostały do publicznej wiadomości Zarządzeniami nr 76/21, 77/21 i 78/21 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 22 kwietnia 2021r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykazy dotyczą kolejno gminnych nieruchomości gruntowych usytuowanych w Gajowie oznaczonych jako działki nr 100/1 i 180/1 oraz nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 784/16 obręb Wambierzyce. Wykazy zostały wywieszone na okres od dnia 23 kwietnia 2021r. do 14 maja 2021r