Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Radków na lata 2021-2027”

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Radków

Kod pocztowy:

57-400

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 19 kwietnia, 2021

Ilość wizyt: 231

Dokumenty do pobrania:

20210419 ogłoszenie