NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Przetarg na sprzedaż działki nr 759/3, obr.2 Strzegom – UM Strzegom

BURMISTRZ STRZEGOMIA o g ł a s z a DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom     Nieruchomość niezabudowana działka nr 759/3,  obr.2, położona w Strzegom o powierzchni wg rejestru ewidencji gruntów 1,8952 ha, klasa gruntu działki RII dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00078264/1. Cena wywoławcza nieruchomości  1.326.640,00 […]

Przetarg na sprzedaż działki nr 140/2, obr. 4 Strzegom – UM Strzegom

BURMISTRZ STRZEGOMIA o g ł a s z a PRZETARG USTNY OGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom   Przedmiotem przetargu jest działka położona na terenie gminy Strzegom Działka niezabudowana nr 140/2, obr. 4, położona w Strzegomiu  wg danych z rejestru ewidencji gruntów  powierzchnia wynosi 0,9895 ha,  dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta […]

Przetarg na sprzedaż działki nr 162/24 Jodłownik – UG Dzierżoniów

OGŁOSZENIE O V PRZETARGU Z DNIA 08.12.2022 r. WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW OGŁASZA V PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W JODŁOWNIKU   Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej Oznaczenie nieruchomości wg. katastru nieruchomości Pow. działki w [ha] Opis nieruchomości Cena wywoławcza nieruchomości w [zł.]netto Wadium 20 % ceny wywoławczej w [zł.] Godzina                i data przetargu […]

Informacja Wójta Gminy Kłodzko – wykaz nr 31/2022, 32/2022, 33/2022, 25/D/2022

Informacja Wójta Gmina Kłodzko Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Kłodzko informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kłodzko przy ul. Okrzei 8a, w terminie od 08.12.2022 r. do dnia 19.01.2023 r. został wywieszony wykaz: Wykaz nr 31/2022-nieruchomości gruntowej przeznaczonej […]

Przetarg na sprzedaż działki nr 155 /AM-2/ Romanowo – UG Kłodzko

WÓJT GMINY KŁODZKO ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Romanowie Położenie nieruchomości: Romanowo Nr działki: 155 /AM-2/ Powierzchnia nieruchomości: 0,27 ha Księga wieczysta: Kłodzko SW1K/00087832/3 /wolna od obciążeń i zadłużeń/. Cena wywoławcza: 15.000,-zł Opis nieruchomości: Działka gruntu posiada kształt zbliżony do czworokąta, zlokalizowana jest w terenie o nachyleniu w […]

Przetarg na sprzedaż działki nr 147 /AM-2/ Romanowo – UG Kłodzko

WÓJT GMINY KŁODZKO ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Romanowie Położenie nieruchomości: Romanowo Nr działki: 147 /AM-2/ Powierzchnia nieruchomości: 0,44 ha Księga wieczysta: Kłodzko SW1K/00087832/3 /wolna od obciążeń i zadłużeń/. Cena wywoławcza: 20.000,-zł Opis nieruchomości: Działka gruntu posiada kształt zbliżony do czworokąta, zlokalizowana jest w terenie o nachyleniu w […]

Wykaz lokalu do sprzedaży, ul. Garbarska 5 Ziębice – UM Ziębice

  INFORMACJA BURMISTRZA ZIĘBIC z dnia 7 grudnia 2022 roku     Burmistrz Ziębic informuje, że w dniu 7.12.2022 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży tj.: sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Ziębicach przy ul. Garbarskiej 5. Informacja […]

Wykaz nieruchomości do dzierżawy, dz. 78, 87, 89/1 i 90 obręb 0016 Nowina – UM Ziębice

Ziębice, 07.12.2022r.  Burmistrz Ziębic Przemysłowa 10 57-220 Ziębice OGŁOSZENIE   Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Burmistrz Ziębic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w formie przetargu ustnego ograniczonego tj.dz. 78, 87, 89/1 […]