NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Przetarg na sprzedaż nieruchomości dz. 404/13 AM-3 – Gmina Radków

GiGN.6840.512020.DB Burmistrz Miasta i Gminy Radków ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej   I. Przedmiot przetargu i cena wywoławcza. Przedmiotem przetargu jest gminna nieruchomość gruntowa, oznaczona według ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 404/13 AM-3 o powierzchni ewidencyjnej 0,1868 ha. Zgodnie z danymi z ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest jako […]

Przetarg na sprzedaż nieruchomości dz. 404/8 AM-3 – Gmina Radków

GiGN.6840.50.2020.DB Burmistrz Miasta i Gminy Radków ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej   I. Przedmiot przetargu i cena wywoławcza. Przedmiotem przetargu jest gminna nieruchomość gruntowa, oznaczona według ewidencji gruntów i budynków jako działka 404/8 AM-3 o powierzchni ewidencyjnej 0,0933 ha. Zgodnie z danymi z ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest jako łąki […]

Przetarg na sprzedaż nieruchomości 407 AM-3 – Gmina Radków

GiGN.6840.6.2020.DB Burmistrz Miasta i Gminy Radków ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej   I. Przedmiot przetargu i cena wywoławcza. Przedmiotem przetargu są gminne nieruchomości gruntowe, oznaczone według ewidencji gruntów i budynków numerami 407 AM-3 o powierzchni ewidencyjnej 0,0418 ha. Zgodnie z danymi z ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest jako tereny mieszkaniowe […]

Informacja Burmistrza Strzegomia o wywieszeniu wykazu

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r.,  poz. 713 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  w Strzegomiu, Rynek 38, zostały wywieszone na okres  21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom, przeznaczonych do: –  oddania  […]

Informacja Burmistrza miasta Kamieniec Ząbkowicki

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że: – Zarządzeniem nr 246/2021 z dnia 30.07.2021 r. wykazano do dzierżawy nieruchomość rolną położoną w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 194/2 o pow. 0,5964 ha i  579/3 o pow. 0,2100 ha, stanowiące własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Termin składania wniosków do 31.08.2021r. W/w zarządzenie z wykazem zostało wywieszone do publicznej […]

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Dobromierz

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBROMIERZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Roztoka dla części 1A, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 355/1 i 355/5 w obrębie Dobromierz, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Dobromierz dla części 1A.   Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca […]

Nieruchomości w Roztoczniku przeznaczone do dzierżawy

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 została wywieszona od 29.07.2021 r. do 19.08.2021 r. informacja o nieruchomościach położonych w obrębie Roztocznika, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej. Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej UG Dzierżoniów: https://ugdzierzoniow.bip.gov.pl/ogloszenia/476498_wykaz-nieruchomosci.html Więcej informacji odnośnie sprzedaży można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony […]

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka   Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2020, poz. 1990 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i oddanie w […]