NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy – Gmina Dzierżoniów

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 od 27.08.2018 r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w Nowiźnie, Książnicy, Uciechowie i Kiełczynie. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów: https://ugdzierzoniow.bip.gov.pl/ogloszenia/156528_wykaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy.html Więcej informacji odnośnie sprzedaży można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy […]

Przetargi ustne nieograniczone na zbycie nieruchomości – Piława Górna

Burmistrz Piławy Górnej informuje, że na dzień 24.09.2018 r., zostały ogłoszone przetargi ustne nieograniczone na zbycie następujących nieruchomości: 1) budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni użytkowej 76,03 m2, znajdujący się na działce o pow. 434 m2, przy ul. Fabrycznej 2 w Piławie Górnej. Budynek podpiwniczony z poddaszem częściowo mieszkalnym. Na parterze znajdują się 3 pokoje, kuchnia […]

II Przetarg ustny nieograniczony – Biała nr 31

WÓJT GMINY MARCINOWICE o g ł a s z a II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Marcinowice. Przedmiotem przetargu jest wolny budynek mieszkalno-gospodarczy o powierzchni użytkowej 117 m2 Biała nr 31,oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr 262, AM-1, o pow. 0,0723 ha obręb Biała. Księga Wieczysta Nr SW1S/00019959/9. Nieruchomość […]

II Przetarg ustny nieograniczony – obręb Zebrzydów

WÓJT GMINY MARCINOWICE o g ł a s z a II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Marcinowice. Nieruchomość jest wolna są od obciążeń i praw osób trzecich. Przeznaczenie w planie: 14.MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Księga Wieczysta Nr SW1S/00019941/0. Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT. Termin przeprowadzenia […]

I Przetarg ustny nieograniczony – obręb Mysłaków

Marcinowice, 24.08.2018r. WÓJT GMINY MARCINOWICE o g ł a s z a I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Marcinowice. Działka niezabudowana ½ udziału nr 192/16, AM-2, pow. 0,1244 ha obręb Mysłaków. Księga Wieczysta Nr SW1S/00020670/9. Przeznaczenie w planie: 2.RM – tereny zabudowy zagrodowej, strefa „B” ochrony konserwatorskiej, otulina Ślężańskiego Parku Krajobrazowego, strefa […]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – UM Radków

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz w Biuletynie Informacji Publicznej podany został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 133/2018 z dnia 17 sierpnia 2018 r. wykaz gminnej nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia – gminne pomieszczenie usytuowane w budynku nr 16 przy ul. Mickiewicza 16 w Ścinawce Średniej.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – UM Radków

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz w Biuletynie Informacji Publicznej podany został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 134/18 z dnia 17 sierpnia 2018 r. wykaz gminnej nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia – część o pow. 1 m2 w Budynku Szkoleniowo-Dydaktycznym w Ścinawce Średniej.