NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Ogłoszenie Burmistrza Strzegomia o przetargu na sprzedaż nieruch. niezabudowanej – działki nr 42/8, 42/9, AM–1, Obr. Żelazów

BURMISTRZ STRZEGOMIA o g ł a s z a   PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom     Nieruchomość niezabudowana składająca się z działek nr 42/8, 42/9, AM–1, Obr. Żelazów, położona w Żelazowie o łącznej powierzchni wg rejestru ewidencji gruntów 0,1478 ha, dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00020741/8.   Cena wywoławcza […]

Ogłoszenie Burmistrza Strzegomia o przetargu na sprzedaż nieruch. niezabudowanej -działka nr 42/10,  AM–1, Obr. Żelazów

BURMISTRZ STRZEGOMIA o g ł a s z a   PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom Nieruchomość niezabudowana działka nr 42/10,  AM–1, Obr. Żelazów, położona w Żelazowie o powierzchni wg rejestru ewidencji gruntów 0,1025 ha, dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00020741/8.   Cena wywoławcza nieruchomości  40.000,00 zł Wadium  – 4.000,00 zł […]

Informacja Burmistrza Kłodzka o wywieszeniu wykazu nieruch. przezn. do sprzedaży -dz. nr 175/14 (AM-13), obręb Jurandów

Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, że    Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, iż na stronie internetowej w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kłodzku (www.um.bip.klodzko.pl), zamieszczony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, poł. w Kłodzku, ozn. geodezyjnie jako dz. nr 175/14 (AM-13), obręb Jurandów o pow. 0,0398 ha. […]

Przetarg na sprzedaż nieruchomości – działka nr 87/2, AM-1, obręb Zebrzydów

Marcinowice, dnia 15.11.2021 r.   OGŁOSZENIE WÓJT  GMINY  MARCINOWICE o g ł a s z a II PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Marcinowice.   Przedmiotem przetargu jest  ½ udziału w nieruchomości zabudowanej 3 budynkami gospodarczymi do rozbiórki w obrębie Zebrzydów, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 87/2, AM-1, o […]