NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12.09.2018

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA Kłodzko, dnia 12 września 2018 r. OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kłodzka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 2017 r., […]

Przetarg na sprzedaż lokalu niemieszkalnego – Kłodzko

Wyciąg z ogłoszenia o III przetargu ustnym nieograniczonym Burmistrza Miasta Kłodzka     na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego w Kłodzku przy ul. Harcerzy 6/2 o powierzchni 205,20 m² wraz z udziałem wynoszącymi łącznie 247/1000 w częściach wspólnych na terenie nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka 116/1 (AM-2), obręb Centrum o powierzchni 0,1033 ha, objętej księgą wieczystą […]

Przetarg na sprzedaż lokalu niemieszkalnego – Kłodzko

Wyciąg z ogłoszenia o III przetargu ustnym nieograniczonym Burmistrza Miasta Kłodzka   na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego w Kłodzku przy ul. Harcerzy 6/1 o powierzchni 196,60 m² wraz z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej powierzchni 77,20 m² oraz z udziałem wynoszącymi łącznie 329/1000 w częściach wspólnych, na terenie nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka 116/1 (AM-2), obręb […]

III przetarg ustny nieograniczony- działka nr 48/21 (AM-3), obręb Zacisze

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kłodzko, położonej we wschodniej części miasta Kłodzka, przy ul. Sowiej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 48/21 (AM-3), obręb Zacisze o pow. 0.1944 ha (sklasyfikowanej w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIIIa), ujawnionej w księdze wieczystej […]

III przetarg ustny nieograniczony – działka nr 48/20 (AM-3), obręb Zacisze

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kłodzko, położonej we wschodniej części miasta Kłodzka przy ul. Sowiej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 48/20 (AM-3), obręb Zacisze o pow. 0.0863 ha (sklasyfikowanej w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIIIa), ujawnionej w księdze wieczystej […]