NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Przetarg na sprzedaż nieruchomości 0,3758 ha – Ząbkowice Śląskie

Ogłoszenie o przetargu   Zarząd Powiatu Ząbkowickiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego, położonej w Ząbkowicach Śląskich, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Centrum, na AM-14, jako działka nr 16 o powierzchni 0,3758 ha, (KW- SW1Z/00059184/2).   1) Dane dotyczące nieruchomości: – Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: […]

Przetarg na sprzedaż nieruchomości 0,1138 ha – Ząbkowice Śląskie

Ogłoszenie o przetargu Zarząd Powiatu Ząbkowickiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Partyzantów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Centrum, na AM-14, jako działka nr 12 o powierzchni 0,1138 ha, (KW- SW1Z/00059184/2). 1) Dane dotyczące nieruchomości: – Oznaczenie nieruchomości według księgi […]

Przetarg na sprzedaż nieruchomości 0,5779 ha – Ożary

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki informuje, że zarządzeniem nr 223/2018 z dnia 12 września 2018 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Ożary w granicach działki nr 228/3 o pow. 0,5779 ha, poz. rej. G. 254, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą […]

Informacja Starosty Kłodzkiego

Informacja Starosty Kłodzkiego Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018r, poz. 121 ze zm.) Starosta Kłodzki podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1, na okres od dnia 13.09.2018r. do dnia 03.10.2018r. został wywieszony wykaz […]

Wykaz nieruchomości przekazanych do sprzedaży – UG Kamieniec Ząbkowicki

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki informuje, że: – Zarządzeniem Nr 221/2018 z dnia 12 września 2018 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie Starczów w granicach działki nr 219/3. – Zarządzeniem Nr 222/2018 z dnia 12 września 2018 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną położoną w […]

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12.09.2018

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA Kłodzko, dnia 12 września 2018 r. OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kłodzka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 2017 r., […]

Przetarg na sprzedaż lokalu niemieszkalnego – Kłodzko

Wyciąg z ogłoszenia o III przetargu ustnym nieograniczonym Burmistrza Miasta Kłodzka     na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego w Kłodzku przy ul. Harcerzy 6/2 o powierzchni 205,20 m² wraz z udziałem wynoszącymi łącznie 247/1000 w częściach wspólnych na terenie nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka 116/1 (AM-2), obręb Centrum o powierzchni 0,1033 ha, objętej księgą wieczystą […]

Przetarg na sprzedaż lokalu niemieszkalnego – Kłodzko

Wyciąg z ogłoszenia o III przetargu ustnym nieograniczonym Burmistrza Miasta Kłodzka   na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego w Kłodzku przy ul. Harcerzy 6/1 o powierzchni 196,60 m² wraz z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej powierzchni 77,20 m² oraz z udziałem wynoszącymi łącznie 329/1000 w częściach wspólnych, na terenie nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka 116/1 (AM-2), obręb […]

III przetarg ustny nieograniczony- działka nr 48/21 (AM-3), obręb Zacisze

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kłodzko, położonej we wschodniej części miasta Kłodzka, przy ul. Sowiej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 48/21 (AM-3), obręb Zacisze o pow. 0.1944 ha (sklasyfikowanej w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIIIa), ujawnionej w księdze wieczystej […]

III przetarg ustny nieograniczony – działka nr 48/20 (AM-3), obręb Zacisze

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kłodzko, położonej we wschodniej części miasta Kłodzka przy ul. Sowiej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 48/20 (AM-3), obręb Zacisze o pow. 0.0863 ha (sklasyfikowanej w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIIIa), ujawnionej w księdze wieczystej […]