NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka

Burmistrz Miasta Kłodzka

informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1 na okres od 19.02.2019 r. do dnia 12.03.2019 r. został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kłodzko, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Informacja Burmistrza Kłodzka

Burmistrz Miasta Kłodzka uprzejmie informuje, że z mocy prawa, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1716, ze zm.) z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności.

Przetarg ofertowy na sprzedaż autobusu Jelcz – Gmina Marcinowice

Marcinowice, dnia 28 grudnia 2018 roku   271.1/2.2018 WÓJT GMINY MARCINOWICE OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU JELCZ L090 12t   Nazwa i siedziba sprzedającego: Gmina Marcinowice Tuwima 2 58-124 Marcinowice NIP: 884-236-52-90   Przedmiot sprzedaży: Samochód JELCZ L090 12t, stanowiący własność Gminy Marcinowice. Dane identyfikacyjne pojazdu: Rok produkcji: 2004 Rodzaj silnika: z […]