NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Przetarg na zbycie prawa wieczystego użytkowania działki – Dzierżoniów

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie
os. Jasne 20
działając na podstawie §1 Regulaminu przetargu na sprzedaż terenów niezabudowanych, do których Spółdzielnia posiada prawo wieczystego użytkowania do dnia 09.02.2088 r. ogłasza ustny przetarg nieograniczony w formie licytacji na zbycie prawa wieczystego użytkowania  uzbrojonej niezabudowanej  działki gruntowej, położonej w Dzierżoniowie Os. Tęczowe, Obręb Dolny.

Informacja Burmistrza Kłodzka

Informacja
Burmistrza Miasta Kłodzka
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2018, poz. 2204) podaje się do publicznej wiadomości, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku został wywieszony wykaz nieruchomości – lokali mieszkalnych przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.

Przetarg na sprzedaż udziału w nieruchomości – Ząbkowice Śląskie

Starosta Ząbkowicki
ogłasza pierwszy  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż   udziału  Skarbu   Państwa wynoszącego  113/1000 w prawie własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstanców Warszawy  4, oznaczonej w  ewidencji   gruntów i  budynków   obrębu Centrum, na AM-13, jako działka  nr   50  o  powierzchni  0,0973 ha, KW-SW1Z/00046308/4.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości 0,1138 ha – Ząbkowice Śląskie

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Partyzantów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Centrum, na AM-14, jako działka nr 12 o powierzchni 0,1138 ha, (KW- SW1Z/00059184/2).