NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Informacja Burmistrza Kłodzka

Informacja
Burmistrza Miasta Kłodzka
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. 2018, poz. 121 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku został wywieszony wykaz nieruchomości – przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego: pustostanu lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni 47,40 m² zlokalizowanego na parterze budynku przy ul. im. Warszawy-Centrum 20 w Kłodzku

Przetarg na sprzedaż nieruchomości 0,1969 ha – Kamieniec Ząbkowicki

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki
informuje, że zarządzeniem nr 224/2018 z dnia 14 września 2018 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 211/9 o pow. 0,1969 ha, poz. rej. G. 311, AM – 18, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00066710/1.

Informacja Burmistrza Kłodzka

Informacja
Burmistrza Miasta Kłodzka
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2018, poz. 121 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego: pustostan lokalu mieszkalnego o powierzchni 26,10 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o powierzchni 3,34 m², zlokalizowany na parterze budynku przy ul. Dąbrówki 2 m. 2 w Kłodzku

Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego 52,60m2 – Kłodzko

Wyciąg z ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym Burmistrza Miasta Kłodzka na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kłodzku przy ul. dr Janusza Korczaka 49 m. 17 o powierzchni 52,60 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o powierzchni 2,00 m² oraz udziałem wynoszącymi łącznie 39/1 000 w częściach wspólnych, na terenie nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka 2/1 (AM-8), obręb Zagórze o powierzchni 0,2158 ha, objętej księgą wieczystą SW1K/00061992/4.