NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Ogłoszenie Burmistrza Szczytnej

O G Ł O S Z E N I E   N R  2/ 2019
BURMISTRZA SZCZYTNEJ
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje się do publicznej wiadomości, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia lub do wynajęcia w trybie bezprzetargowym

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka

Informacja
Burmistrza Miasta Kłodzka
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1 na okres od 19.02.2019 r. do dnia 12.03.2019 r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka

Burmistrz Miasta Kłodzka

informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1 na okres od 19.02.2019 r. do dnia 12.03.2019 r. został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kłodzko, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego