NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Zarządzeniem nr 76/2024 z dnia 28.03.2024r. wykazano do dzierżawy w drodze bezprzetargowej część nieruchomości – UM Kamieniec Ząbkowicki

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że: Zarządzeniem nr 76/2024 z dnia 28.03.2024r. wykazano do dzierżawy w drodze bezprzetargowej część nieruchomości położonej na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki – obręb Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 691/4. W/w zarządzenie z wykazem zostało wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. […]

Informacja Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego – Zarządzenie nr 76/2024

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że: Zarządzeniem nr 76/2024 z dnia 28.03.2024r. wykazano do dzierżawy w drodze bezprzetargowej część nieruchomości położonej na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki – obręb Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 691/4. W/w zarządzenie z wykazem zostało wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. […]

Przetarg na sprzedaż działki nr 164/8, obręb Wojnarowice – UMiG Sobótka

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Sobótka     WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU Zgodnie z § 6 ust. 5 i 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z […]

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka – Zarządzenie Nr 55/2024

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie, na stronie internetowej oraz na BIP Urzędu Miasta i Gminy Sobótka zostało wywieszone Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka wraz z załącznikiem, w terminie […]

Przetarg na działkę nr 30/2 w Bierkowicach – UG Kłodzko

WÓJT GMINY KŁODZKO   ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierkowicach Położenie nieruchomości: Bierkowice Nr działki: 30/2 /AM – 1/ Powierzchnia nieruchomości: 0,4200 ha Księga wieczysta: Kłodzko SW1K/00085647/5 /wolna od obciążeń i zadłużeń/. Cena wywoławcza: 193.000,- zł Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23 % Opis nieruchomości: Działka […]

Przetarg na działkę nr 407/4 w Wojborzu – UG Kłodzko

WÓJT GMINY KŁODZKO    ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Wojborzu Położenie nieruchomości: Wojbórz Nr działki: 407/4 /AM – 4/ Powierzchnia nieruchomości: 0,2607 ha Księga wieczysta: Kłodzko SW2K/00025080/1 /wolna od obciążeń i zadłużeń/. Cena wywoławcza: 299.000,- zł Opis nieruchomości: Działka nr 407/4 o pow. 0,2607 ha. Kształt działki regularny, […]

Przetarg na działkę nr 1139/7 w Starym Wielisławiu – UG Kłodzko

WÓJT GMINY KŁODZKO ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starym Wielisławiu Położenie nieruchomości: Stary Wielisław Nr działki: 1139/7 /AM-4/ Powierzchnia nieruchomości: 0,1083 ha Księga wieczysta: Kłodzko SW1K/00087882/8 /wolna od obciążeń i zadłużeń/. Cena wywoławcza: 86.000,-zł Do wylicytowanych cen zostanie doliczony podatek VAT 23 % Opis nieruchomości: Działka nr 1139/7 […]

Przetarg na działkę nr 1139/1 w Starym Wielisławiu – UG Kłodzko

WÓJT GMINY KŁODZKO   ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starym Wielisławiu Położenie nieruchomości: Stary Wielisław Nr działki: 1139/1 /AM – 4/ Powierzchnia nieruchomości: 0,1357 ha Księga wieczysta: Kłodzko SW1K/00087882/8 /wolna od obciążeń i zadłużeń/. Cena wywoławcza: 75.000,- zł Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23 % Opis […]

Informacja Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego – Zarządzenia Nr 66/2024, 67/2024

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że:   Zarządzeniem Nr 66/2024 z dnia 26 marca 2024 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny położony  w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I przy ul. Krzyżowej 1/5. Zarządzeniem Nr 67/2024 z dnia 26 marca 2024 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny położony w obrębie Kamieniec Ząbkowicki […]

Sprzedaż lokali mieszkalnych- UM Świdnica

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu I przetargów ustnych, nieograniczonych na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 4-4a przy ulicy Długiej nr 1 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu oraz wolnego lokalu mieszkalnego nr 6 przy ulicy Juliusza Słowackiego nr 10 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.   Gmina Miasto Świdnica jest […]