NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Informacja Burmistrza Strzegomia: Zarządzenia Nr: 356/B/2022, 357/B/2022

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE   Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r.,  poz. 1899 z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy […]

Informacja Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego – Zarządzenia nr 236/2022, 237/2022

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że:  Zarządzeniem Nr 236/2022 z dnia 21 września 2022 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną w obrębie Ożary w granicach działki nr 557/18, Zarządzeniem Nr 237/2022 z dnia 21 września 2022 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny położony w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I przy ul. […]

Przetarg na sprzedaż działki nr 162/28 w Jodłowniku

OGŁOSZENIE O IV PRZETARGU Z DNIA 22.09.2022 r. WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW OGŁASZA IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W JODŁOWNIKU   Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej Oznaczenie nieruchomości wg. katastru nieruchomości Pow. działki w [ha] Opis nieruchomości Cena wywoławcza nieruchomości w [zł.]netto Wadium 20 % ceny wywoławczej w [zł.] Godzin i data przetargu […]

Informacja o wywieszeniu wykazu BM Kłodzka – lokal o innym przeznaczeniu ul. A. Grottgera 8/4

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka   Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021, poz. 1899 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, wykazu nieruchomości przeznaczonej do […]

Przetarg na sprzedaż działki 162/27 w Jodłowniku – UG Dzierżoniów

OGŁOSZENIE O IV PRZETARGU Z DNIA 21.09.2022 WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW OGŁASZA IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W JODŁOWNIKU   Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej Oznaczenie nieruchomości wg. katastru nieruchomości Pow. działki w [ha] Opis nieruchomości Cena wywoławcza nieruchomości w [zł.]netto Wadium 20 % ceny wywoławczej w [zł.] Godzina                i data przetargu SW1D/00023119/6 […]

Wyciąg z ogłoszenia o I przetargu ul. Bohaterów Getta 14C – BM Kłodzka

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta Kłodzka o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 31/5 (AM-2) obręb Nowe Miasto o powierzchni 0,0105 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym ul. Bohaterów Getta 14C o powierzchni użytkowej 82,60 m², wpisanej do księgi wieczystej SW1K/00090893/2. Nieruchomość zlokalizowana w centralnej części miasta, 250 m od ul. […]

Przetarg na sprzedaż działki nr 133/29 obręb Dobromierz – UG Dobromierz

Dobromierz, dnia 20 września 2022 r.   OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI   Wójt Gminy Dobromierz ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej dz. nr 133/29 obręb Dobromierz. Przetarg odbędzie się w dniu 25 października 2022 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Dobromierz, Plac Wolności 24, sala konferencyjna […]

Przetarg na sprzedaż działki nr 56/2 obręb Gniewków – UG Dobromierz

Dobromierz, dnia 20 września 2022 r.   OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI   Wójt Gminy Dobromierz ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej dz. nr 56/2 obręb Gniewków. Przetarg odbędzie się w dniu 25 października 2022 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Dobromierz, Plac Wolności 24, sala konferencyjna […]