NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Obwieszczenie Burmistrza Kłodzka

        Kłodzko, dnia 16.11.2021 r.   WM.6733.3.2021.AW     OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kłodzka      Zgodnie z  art. 53, ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 741 – ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 16.11.2021 r., została wydana decyzja nr […]

Ogłoszenie burmistrza Strzegomia o przystąp. do oprac. zmiany studium uwarunkow. i kier. zagosp. przestrz. gminy Strzegom

OGŁOSZENIE Burmistrza Strzegomia o przystąpieniu do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzegom   Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 poz. 741 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Strzegomiu Uchwały Nr 86/21 z dnia […]