NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Przeatrg na sprzedaż nieruchomości 0,0745 ha – Ziębice

Burmistrz Ziębic
organizuje  w dniu 9 listopada    2018 roku o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach przy ul. Przemysłowej nr 10 – pok. nr 02 PUBLICZNY     PRZETARG     USTNY    NIEOGRANICZONY    NA sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej przy ul. Rzemieślniczej 3, oznaczonej jako działka nr 499/17 o pow. 0,0745 ha, położonej w Ziębicach, obręb Wschód –  KW SW1Z/00048915/6.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości 0,0591 ha – Ziębice

Burmistrz Ziębic  
organizuje w dniu 9 listopada 2018 roku o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach przy ul. Przemysłowej nr 10 – pok. nr 02 PUBLICZNY     PRZETARG     USTNY    NIEOGRANICZONY    NA sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej przy ul. Rzemieślniczej 1, oznaczonej jako działka nr 499/18 o pow. 0,0591 ha, położonej w Ziębicach, obręb Wschód –  KW SW1Z/00048915/6.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości 0,1112 ha – Ziębice

Burmistrz Ziębic
organizuje w dniu 9 listopada 2018 roku o godz. 8.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach przy ul. Przemysłowej nr 10 – pok. nr 02 PUBLICZNY     PRZETARG     USTNY    NIEOGRANICZONY    NA sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Rzemieślniczej 4, oznaczonej jako działka nr 499/20 o pow. 0,1112 ha, położonej  w Ziębicach, obręb Wschód

Przetarg na sprzedaż nieruchomości 0,1133 ha – Ziębice

Burmistrz Ziębic 
organizuje w dniu 30 października 2018 o godz.  9:00 w siedzibie  Urzędu  Miejskiego  w Ziębicach  przy  ul.  Przemysłowej  nr  10  –  pok. nr   02 (parter) II  PUBLICZNY  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY  NA sprzedaż  nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ziębicach przy ul. Mokrej, obręb Zachód, gmina Ziębice stanowiącej działkę oznaczoną nr 617 o powierzchni 0,1133 ha