NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka   Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z poźn. zm.) Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku, Plac Bolesława Chrobrego 1 na okres od 04.02.2020 r. do 25.02.2020 r. wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony – część działki oznaczonej […]

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka

  Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka   Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z poźn. zm.) Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku, Plac Bolesława Chrobrego 1 na okres od 04.02.2020 r. do 25.02.2020 r. wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony – część działki […]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia – UMiG Radków

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż na tablicy tut. Urzędu podana  została do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 19/20 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 31 stycznia 2020r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia. Wykazy dotyczył gminnej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 692/4 położonej w Ścinawce Średniej. Wykaz został wywieszony na okres od dnia […]

II przetarg na sprzedaż nieruchomości- Gmina Kłodzko

WÓJT GMINY KŁODZKO ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Szalejowie Górnym nr 19, stanowiącej współwłasność Gminy Kłodzko. 1. Położenie nieruchomości: Szalejów Górny 2. Nr działki: 430/4 /AM-2/ 3. Powierzchnia nieruchomości: 0,3001 ha 4. Księga wieczysta: Kłodzko SW1K/00028794/3 /wolna od obciążeń i zadłużeń/ 5. Cena wywoławcza: 180.000,- 6. Opis nieruchomości: Nieruchomość […]