NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Przetarg pn. „Roboty budowlane polegające na rozbiórce budynku przemysłowego nr 1783 położonego w Świdnicy przy ul. Bolesława Chrobrego 3 (oficyna)” – UM Świdnica

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu przetargu pn. „Roboty budowlane polegające na rozbiórce budynku przemysłowego nr 1783 położonego w Świdnicy przy ul. Bolesława Chrobrego 3 (oficyna)”   Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego przetargu znajdują się na Platformie zakupowej eB2B Miasta Świdnicy pod adresem: https://umswidnica.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/238196/roboty-budowlane-polegajace-na-rozbiorce-budynku-przemyslowego-nr-1783-polozonego-w-swidnicy-przy-ul-boleslawa-chrobrego-3-oficyna   Dodatkowo informujemy, iż dostęp do platformy możliwy jest również z oficjalnej […]

Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy – UMiG Radków

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radków  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostało podane do publicznej wiadomości Zarządzenie nr 29/21 z dnia 15 lutego 2021 r. wykaz gminnej nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.  Wykaz został podany do publicznej wiadomości na okres od dnia 16 lutego 2021 r. do […]

Informacja Wójta Gminy Łagiewniki

INFORMACJA WÓJTA GMINY ŁAGIEWNIKI   Zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 21997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łagiewniki przy ul. Jedności Narodowej 21 oraz do wiadomości publicznej na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej, został […]

Informacja Wójta Gminy Łagiewniki

INFORMACJA WÓJTA GMINY ŁAGIEWNIKI   Zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 21997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łagiewniki przy ul. Jedności Narodowej 21 oraz do wiadomości publicznej na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej, został […]

Przetarg pn. Przebudowa chodników w mieście Świdnica – UM Świdnica

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu przetargu pn. „Przebudowa chodników w  mieście Świdnica” Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego przetargu znajdują się na Platformie zakupowej eB2B Miasta Świdnicy pod adresem: eB2B – Postępowanie P-36/III/21 – Przebudowa chodników w mieście Świdnica Dodatkowo informujemy, iż dostęp do platformy możliwy jest również z oficjalnej strony Miasta Świdnicy w „ŚWIDNICKI NIEZBĘDNIK” – „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE […]

Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej – UM Świdnica

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu pierwszego przetargu ograniczonego na sprzedaż działki  położonej w Świdnicy przy ul. Przemysłowej na rzecz współwłaścicieli i użytkownika wieczystego nieruchomości przyległych położonych przy ul. Szarych Szeregów oraz  właściciela nieruchomości przy ul. Przemysłowej w Świdnicy.   Gmina  Miasto  Świdnica  jest właścicielem działki położonej  w Świdnicy przy ul. Przemysłowej /Obr.3  Am 2/ […]

Przetarg na sprzedaż lokali mieszkalnych – UM Świdnica

  Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu I przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 2 przy ulicy Wrocławskiej nr 26 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu oraz z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu i wolnego lokalu mieszkalnego nr 11 przy alei Niepodległości nr 5 w Świdnicy wraz […]

Przetarg na sprzedaż lokali użytkowych – UM Świdnica

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu II przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 01 przy ulicy Przechodniej nr 9 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu, I przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 01 przy ulicy Środkowej nr 3 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu oraz […]