NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Informacja Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego – Zarządzenia Nr 35/2024, 37/2024

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że:  Zarządzeniem Nr 35/2024 z dnia 13 lutego 2024 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 174/1. Zarządzeniem Nr 37/2024 z dnia 13 lutego 2024 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Doboszowice w […]

Przetarg na sprzedaż działki nr 315/25 AM 15 w Radkowie – UMiG Radków

GiGN.6840.33.2023.AR Burmistrz Miasta i Gminy Radków ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej   Przedmiot przetargu i cena wywoławcza. Przedmiotem przetargu jest gminna nieruchomość gruntowa, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 315/25 AM 15 o powierzchni ewidencyjnej 0,0021 ha położona w Radkowie. Zgodnie z danymi z ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest […]

Przetarg na sprzedaż działki nr 315/23 AM 15 w Radkowie – UMiG Radków

GiGN.6840.6.2023.AR Burmistrz Miasta i Gminy Radków ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej   Przedmiot przetargu i cena wywoławcza. Przedmiotem przetargu jest gminna nieruchomość gruntowa, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 315/23 AM 15 o powierzchni ewidencyjnej 0,0021 ha położona w Radkowie. Zgodnie z danymi z ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest […]

Przetarg na sprzedaż działki nr 315/26 AM 15 w Radkowie – UMiG Radków

GiGN.6840.34.2023.AR Burmistrz Miasta i Gminy Radków ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej   Przedmiot przetargu i cena wywoławcza. Przedmiotem przetargu jest gminna nieruchomość gruntowa, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 315/26 AM 15 o powierzchni ewidencyjnej 0,0021 ha położona w Radkowie. Zgodnie z danymi z ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest […]

Przetarg na sprzedaż działki nr 315/24 AM 15 w Radkowie – UMiG Radków

GiGN.6840.32.2023.AR Burmistrz Miasta i Gminy Radków ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej   Przedmiot przetargu i cena wywoławcza. Przedmiotem przetargu jest gminna nieruchomość gruntowa, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 315/24 AM 15 o powierzchni ewidencyjnej 0,0021 ha położona w Radkowie. Zgodnie z danymi z ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest […]

Informacja Burmistrza Strzegomia – Zarządzenia nr 41/B/2024, 42/B/2024, 43/B/2024,  44/B/2024, 45/B/2024

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE   Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność […]

Informacja Burmistrza Strzegomia – Zarządzenie nr 40/B/2024

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE   Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r.,  poz. 344 z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy […]