NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kłodzka

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA
o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego między granicami miasta, ul. J. Piłsudskiego, rzeką Nysą Kłodzką, ul. Podgrodzie i ul. Warty w Kłodzku” oraz wszczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń przedmiotowego planu miejscowego.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kłodzka

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA
o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego między granicami miasta, ul. Mariańską, ul. Śląską, ul. Podgrodzie i ul. Warty w Kłodzku” oraz wszczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń przedmiotowego planu miejscowego.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kłodzka

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIESTA KŁODZKA
o przystąpieniu do sporządzenia: „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego między obwodnicą miasta Kłodzka, ulicami Dusznicką, Letnią i terenami rolniczymi” oraz wszczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń przedmiotowego planu miejscowego.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kłodzka

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA
o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Piłsudskiego, Zajęczą, Objazdową i Dusznicką w Kłodzku” oraz wszczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń przedmiotowego planu miejscowego.

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1 na okres od 18.03. 2019 r. do dnia 08.04.2019 r. został wywieszony wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę