NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Informacja Burmistrza Strzegomia

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE   Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r.,  poz. 1990 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  w Strzegomiu, Rynek 38 oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej, zostały wywieszone na okres  21 dni wykazy nieruchomości […]

Nieruchomość w Jędrzejowicach przeznaczona do dzierżawy 

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1  została  wywieszona od  9.04.2021 r. do 30.04.2021 r. informacja o nieruchomości położonej w obrębie Jędrzejowice, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej. Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów: https://ugdzierzoniow.bip.gov.pl/ogloszenia/433483_wykaz-nieruchomosci.html. Więcej informacji odnośnie sprzedaży można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i […]

Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej – UM Świdnica

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działek położonych w Świdnicy przy ul. Mikołaja Kopernika na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych położonych przy ul. Strzelińskiej oraz ul. Okrężnej w Świdnicy.   Gmina  Miasto  Świdnica  jest właścicielem działek położonych w Świdnicy przy ul. Mikołaja Kopernika/Obr.3  Am 12/ tj. :   działki […]

Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych – UM Świdnica

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Świdnicy przy ulicy Sudeckiej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Gmina Miasto  Świdnica  jest właścicielem działek położonych  w Świdnicy przy ulicy Sudeckiej/Obr.6 Am 11/ tj. :   działka nr 1068/23 o powierzchni 0,1215 ha działka nr 1068/24 o powierzchni 0,1111 ha działka […]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia – UMiG Radków

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż na tablicy tut. Urzędu podane  zostały do publicznej wiadomości Zarządzeniami nr 72/21, 73/21 i 74/21 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 9 kwietnia 2021r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykazy dotyczą kolejno gminnych nieruchomości gruntowych usytuowanych w Wambierzycach oznaczonych jako działki nr 404/8, 404/13 i 407. Wykazy […]

Przetarg na oddanie w najem gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Strzegom

ZARZĄD OŚRODKA SPORTU I REKREACJI SP. Z O. O. W STRZEGOMIU OGŁASZA  PRZETARG  USTNY,  NIEOGRANICZONY na oddanie w najem gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Strzegom. Przedmiotem przetargu są grunty : 1. część działki niezabudowanej nr 630/3, AM-5, obr-1, o pow. 33 m2, położonej  w Strzegomiu przy  ul. Mickiewicza 2, z przeznaczeniem pod działalność: handlową, gastronomiczną, […]