NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Informacja Burmistrza Kłodzka

Informacja
Burmistrza Miasta Kłodzka
Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku, Plac Bolesława Chrobrego 1 na okres od 9 października 2018 r. do 30 października 2018 r. wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony – część działki  położonej przy ul. Romualda Traugutta o powierzchni 5,00 m2.

Informacja Burmistrza Kłodzka

Informacja
Burmistrza Miasta Kłodzka
Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku, Plac Bolesława Chrobrego 1 na okres od 9 października 2018 r. do 30 października 2018 r. wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony – część działki położonej przy ul. Tadeusza Kościuszki o powierzchni 5,60 m2.