NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Inforamacja Burmistrza Strzegomia o wywieszeniu wykazu

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE   Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r.,  poz. 1990 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, został wywieszony, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do oddania w najem, […]

Informacja Burmistrza Strzegomia

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do: – […]

Ogłoszenie Burmistrza Strzegomia o wyłożeniu projektu planu zagosp. przestrzennego dla cz. Obr. Rogoźnica

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRZEGOMIA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Obr. wsi Rogoźnica Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Strzegomiu Nr 67/15 z dnia 20 […]

Ogłoszenie Burmistrza Strzegomia

Strzegom, 19.05.2021r.   OGŁOSZENIE Burmistrza Strzegomia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich dla części południowo – zachodniej gminy Strzegom obejmującej wsie: Stanowice, Grochotów, Olszany, Modlęcin, Granica, Stawiska, Tomkowice, Godzieszówek.   Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym […]

Ogłoszenie Burmistrza Strzegomia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRZEGOMIA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 3 miasta Strzegom oraz  prognozy oddziaływania na środowisko   Na podstawie art. 17, pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 roku, poz. 741) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską […]

Ogłoszenie Burmistrza Strzegomia o wyłożeniu do wglądu planu zagospod. przestrzennego

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRZEGOMIA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Kostrza, w gminie Strzegom   Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z póżn.zm.), w związku z uchwałą Nr 66/14 Rady […]

Nieruchomość na sprzedaż w Mościsku

Wójt Gminy Dzierżoniów podaje do wiadomości ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Mościsku, stanowiącej własność gminy, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym. Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów: https://ugdzierzoniow.bip.gov.pl/przetargi/384271_i-przetarg-ustny-nieograniczony.html Więcej informacji odnośnie sprzedaży można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. […]