NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Wykaz nieruchomości do zbycia w drodze darowizny – Starostwo Powiatowe w Kłodzku

Informacja Zarząd Powiatu Kłodzkiego   Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2021r, poz. 1899 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Kłodzku przy ul. Okrzei 1, na okres od dnia 27.02.2023r. do dnia 20.03.2023r. został […]

Wykaz nieruchomości do zbycia – Zarządzenie nr 38/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Radków

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż – na tablicy tut. Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz Biuletynie Informacji Publicznej podany został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 38/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 3 lutego 2023r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykaz dotyczy gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Radkowie oznaczonej geodezyjnie jako działka […]

Wykaz nieruchomości do zbycia – Zarządzenie nr 19/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Radków

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż – na tablicy tut. Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz Biuletynie Informacji Publicznej podany został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 19/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 20 stycznia 2023r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykaz dotyczy gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Wambierzycach oznaczonej geodezyjnie jako działka […]

Wykaz nieruchomości do zbycia – Zarządzenie nr 18/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Radków

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż – na tablicy tut. Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz Biuletynie Informacji Publicznej podany został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 18/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 20 stycznia 2023r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykaz dotyczy gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Ścinawce Średniej oznaczonej geodezyjnie jako […]

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka – Zarządzenie nr 214/2022

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie, na stronie internetowej oraz na BIP Urzędu Miasta i Gminy Sobótka zostało wywieszone Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka wraz z załącznikiem, […]

I przetarg ustny ograniczony na dzierżawę dz. nr 734/2 – UMiG Radków

Burmistrz Miasta i Gminy Radków ogłasza I przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gminnej nieruchomości   Przedmiotem przetargu jest gminna nieruchomość rolna oznaczona według ewidencji gruntów i budynków  jako działka nr 734/2 AM-28 obręb Radków 1 o powierzchni ewidencyjnej 1,1541 ha, sklasyfikowanej jako: grunty orne (RIVa-1,1541 ha). Dla przedmiotowej działki w Sądzie Rejonowym w Kłodzku V […]

Ogłoszenie Burmistrza Strzegomia o wyłożeniu projektu zamiany studium uwarunkowań i kierunków zagospod. przestrz. gminy Strzegom

OGŁOSZENIE Burmistrza Strzegomia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzegom oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium   Na podstawie art. 11 pkt. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r […]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kłodzka w sprawie określenia zasad udzielania dotacji

Kłodzko, dnia 15 lipca 2022 r. WM.4125.2022.AW           OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kłodzka     Na podstawie § 7 ust. 10 uchwały nr XXX/229/2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji  na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. […]

Przetarg na sprzedaż nieruchomości ul. Daszyńskiego 18 Kłodzko

GN.6840.1.8.2012.GN3 Kłodzko, dnia   12. 07. 2022 r.   WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU Starosta Kłodzki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony   na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, zabudowanej obiektami starego młyna, położonej w Kłodzku przy ul. Daszyńskiego 18   Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana obiektami starego młyna: dwukondygnacyjnym budynkiem głównym, przylegającym do niego budynkiem z […]