NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Informacja burmistrza Gminy Strzegom o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obr. Rusko

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRZEGOMIA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obr. Rusko, gmina Strzegom oraz możliwości zapoznania z dokumentacją w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany planu Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. […]

Informacja burmistrza Gminy Strzegom o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRZEGOMIA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 5 miasta Strzegom oraz możliwości zapoznania z dokumentacją w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany planu Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. […]

Ogłoszenie Wójta Gminy Kłodzo o przetargu na sprzedaż nieruch. gruntowej– Stary Wielisław nr dz. 1347/AM-2/

WÓJT GMINY KŁODZKO ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starym Wielisławiu 1. Położenie nieruchomości: Stary Wielisław 2. Nr działki: 1347 /AM-2/ 3. Powierzchnia nieruchomości: 0,55 ha 4. Księga wieczysta: Kłodzko SW1K/00092296/1 /wolna od obciążeń i zadłużeń/. 5. Cena wywoławcza: 27.100,-zł 6. Opis nieruchomości: Kształt działki- regularny, prostokątny. Teren działki […]

Ogłoszenie Wójta Gminy Kłodzo o przetargu na sprzedaż nieruch. gruntowej – Ołdrzychowice Kłodzie nr dz. 479/AM/9/

WÓJT GMINY KŁODZKO ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ołdrzychowicach Kłodzkich 1. Położenie nieruchomości: Ołdrzychowice Kłodzkie 2. Nr działki: 479 /AM-9/ 3. Powierzchnia nieruchomości: 0,1396 ha 4. Księga wieczysta: Kłodzko SW1K/00092123/8 /wolna od obciążeń i zadłużeń/. 5. Cena wywoławcza: 38.500,-zł Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23 % […]

Ogłoszenie Wójta Gminy Kłodzo o przetargu na sprzedaż nieruch. gruntowej -Krosnowice nr dz. 559/5/AM-1/

WÓJT GMINY KŁODZKO ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Krosnowicach 1. Położenie nieruchomości: Krosnowice 2. Nr działki: 559/5 /AM-1/ 3. Powierzchnia nieruchomości: 0,31 ha 4. Księga wieczysta: Kłodzko SW1K/00093218/8 /wolna od obciążeń i zadłużeń/. 5. Cena wywoławcza: 34.760,-zł 6. Opis nieruchomości: Kształt działki- nieregularny. Działka stanowi wąwóz wzdłuż sąsiedniego […]

Ogłoszenie nr 25/2023 o przetargu – UMiG Pieszyce

OGŁOSZENIE Nr 25/2023 O PRZETARGU Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce: Nieruchomość składającą się z 22 niezabudowanych działek gruntu, przeznaczonych pod zabudowę szeregową, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 250/7, 250/8, 250/9, 250/10, 250/11, 250/12, 250/13, 250/14, 250/15, 250/16, 250/17, 250/18, 250/19, 250/20, 250/21, 250/22, […]

Ogłoszenie nr 24/2023 o przetargu – UMiG Pieszyce

OGŁOSZENIE Nr 24/2023 O PRZETARGU Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce: Działka gruntu numer 335 dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie KW SW1D/ 00046455/0. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i praw na rzecz osób trzecich. POŁOŻENIE: Powiat Dzierżoniów, […]

Przetarg na sprzedaż dz. nr 17/3 oraz 1/4, Sobótka – UMiG Sobótka

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Sobótka     WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU Zgodnie z § 6 ust. 5 i 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z […]

Przetarg na sprzedaż dz. nr 11/12 Sobótka – UMiG Sobótka

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Sobótka     WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU Zgodnie z § 6 ust. 5 i 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z […]

Wykaz nieruchomości do zbycia, dz. nr 821/2 Ostroszowice – UG Dzierżoniów

 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONCH DO ZBYCIA Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344) WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Dzierżoniów, zawierający informację o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego   Lp Położenie nieruchomości […]