NAJNOWSZE KOMUNIKATY

21.08.2018r. – Licytacja nieruchomości Dzierżoniów

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Anna Szeląg-Adamczyk ogłasza, że dnia 21-08-2018r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr 205, odbędzie się pierwsza licytacja prawa wieczystego użytkowania do dnia 03.03.2098r. działki gruntu nr 46/10 AM-1, obręb Przedmieście, oraz budynek stanowiący odrębną nieruchomość, położoną: 58-200 Dzierżoniów, […]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia 0,0277 ha – Wambierzyce

Na tablicy tut. Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz Biuletynie Informacji Publicznej podany został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 127/18 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 10 sierpnia 2018r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykaz dotyczy gminnej nieruchomości rolnej położonej w Wambierzycach oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 277/1 AM3 o powierzchni 0,0277 ha.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia 0,01 ha – Ścinawka Średnia

Na tablicy tut. Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz Biuletynie Informacji Publicznej podany został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 128/18 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 10 sierpnia 2018r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykaz dotyczy gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Ścinawce Średniej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2/2 AM2 o powierzchni 0,01 ha.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia 0,02 ha – Tłumaczów

Na tablicy tut. Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz Biuletynie Informacji Publicznej podany został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 129/18 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 10 sierpnia 2018r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykaz dotyczy gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Tłumaczowie oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 171/7 AM1 o powierzchni 0,02 ha.