NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Ogłoszenie Burmistrza Kłodzka o wyłożeniu do publicznego wglądu planu zagospodarowania przestrzennego + SPROSTOWANIE

Kłodzko, dnia 24.06.2020 r.   OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Dusznicką, Tadeusza Kościuszki, Bohaterów Getta, dr Janusza Korczaka, Wielisławską i Objazdową, oraz terenami zabudowanymi przy ulicy dr Janusza Korczaka w Kłodzku” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt […]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – UMiG Radków

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż na tablicy tut. Urzędu podane zostały do publicznej wiadomości Zarządzeniami nr 195/19 i 196/19 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 16 października 2019r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykazy dotyczyły gminnych nieruchomości gruntowych oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 108/3 w Ścinawce Dolnej oraz działki nr 286/5 w […]