NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Lokale mieszkalne na sprzedaż – UG Dzierżoniów

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów została zamieszczona informacja o lokalach mieszkalnych – nr 1 i 2 położonych w Ostroszowicach przy ul. Bielawskiej 35 oraz o lokalu mieszkalnym nr 5 – położonym w Dobrocinie przy ul. Ogrodowej 9. Lokale są przeznaczone do sprzedaży.

Nieruchomość w Tuszynie do użyczenia

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1, na stronie www.ug.dzierzoniow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów: https://ugdzierzoniow.bip.gov.pl/ogloszenia/207785_wykaz-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-gminy.html od 28.03.2019 r. została wywieszona informacja o nieruchomości położonej w Tuszynie – stanowiącej własność gminy i przeznaczonej do użyczenia.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości 0,07 ha – Sokolica

Starosta Kłodzki
informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku, ul. Okrzei 1 (parter) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.klodzko.pl(przetargi) i na stronie internetowej www.powiat.klodzko.pl zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Sokolicy w gminie Nowa Ruda, o pow. 0,07 ha.