NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Informacja Burmistrza Strzegomia o wywieszeniu wykazów nieruch. przezn. do oddania w najem

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE   Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r.,  poz. 1899 z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej, zostały wywieszone na okres  21 dni wykazy nieruchomości […]

Informacja Burmistrza Radkowa o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż – na tablicy tut. Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz Biuletynie Informacji Publicznej podany został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 114/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 17 czerwca 2022r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykaz dotyczy gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Ścinawce Dolnej oznaczonej geodezyjnie jako […]