Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – UMiG Radków

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radków  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostało podane do publicznej wiadomości Zarządzenie nr 169/20 z dnia 8 października 2020 r. wykaz gminnych nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.  Wykaz został podany do publicznej wiadomości na okres od dnia 09 października 2020 r. do […]

II przetarg na sprzedaż nieruchomości obr. Żółkiewka- Gmina Strzegom

BURMISTRZ STRZEGOMIA o g ł a s z a DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom   Przedmiotem przetargu jest nieruchomość składająca się z działki nr 216/1 oraz działki nr 218, AM-1, obr. Żółkiewka o łącznej powierzchni wg rejestru ewidencji gruntów 0,2100 ha zabudowana budynkiem mieszkalno-użytkowym oraz budynkami gospodarczymi, […]

Informacja Burmistrza Strzegomia o wywieszeniu wykazów

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do: – […]

Informacja Burmistrza Strzegomia o wywieszeniu wykazów

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do: – […]