Ogłoszenie Burmistrza Kłodzka o wyłożeniu do publicznego wglądu planu zagospodarowania przestrzennego + SPROSTOWANIE

Kłodzko, dnia 24.06.2020 r.   OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Dusznicką, Tadeusza Kościuszki, Bohaterów Getta, dr Janusza Korczaka, Wielisławską i Objazdową, oraz terenami zabudowanymi przy ulicy dr Janusza Korczaka w Kłodzku” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt […]

Przetarg na oddanie w dzierżawę działki rolnej- Gmina Strzegom

  BURMISTRZ  STRZEGOMIA OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY   na oddanie w dzierżawę części działki rolnej nr 417 AM.12, Obr. 3 o powierzchni 0,0142 ha (R IIIa), położonej w Strzegomiu przy ul.  Reja. Oddanie w dzierżawę nastąpi na czas nieoznaczony. Przetarg odbędzie się dnia 6 sierpnia 2020 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miejskiego w […]

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów- Gmina Dobromierz

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBROMIERZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Kłaczyna, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Jaskulin.   Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) i na podstawie art. 39 ust. 1 […]

II przetarg na sprzedaż nieruchomości – Gmina Dobromierz

Wójt Gminy Dobromierz  ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej. Przetarg odbędzie  się w dniu 21 lipca 2020 r. o godzinie 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Dobromierzu, plac Wolności 24, pokój nr 7  Przedmiotem II przetargu ustnego ograniczonego jest sprzedaż nieruchomości zabudowanej, działki nr 18/6 o pow. 1,48 ha, położonej w miejscowości […]

Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej- Gmina Strzegom

 BURMISTRZ STRZEGOMIA o g ł a s z a PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca działkę nr 1649, AM-15, Obr. 3 o powierzchni wg rejestru ewidencji gruntów 0,4687 ha, zabudowana budynkami mieszkalnymi – segmentami o konstrukcji drewnianej położona w Strzegomiu przy ulicy Parkowa 1-3-5-7. […]