Ogłoszenie o przetargu- dz. nr 355 obręb Zebrzydów

Marcinowice, dnia 07.01.2020 r.   OGŁOSZENIE WÓJT  GMINY  MARCINOWICE o g ł a s z a II PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY   na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Marcinowice. Nieruchomość jest wolna są od obciążeń i praw osób trzecich. Przeznaczenie w planie: 14.MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Księga Wieczysta Nr SW1S/00019941/0. Do wylicytowanej ceny […]