Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego 52,60m2 – Kłodzko

Wyciąg z ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym Burmistrza Miasta Kłodzka na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kłodzku przy ul. dr Janusza Korczaka 49 m. 17 o powierzchni 52,60 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o powierzchni 2,00 m² oraz udziałem wynoszącymi łącznie 39/1 000 w częściach wspólnych, na terenie nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka 2/1 (AM-8), obręb Zagórze o powierzchni 0,2158 ha, objętej księgą wieczystą SW1K/00061992/4.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości 0,5779 ha – Ożary

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki informuje, że zarządzeniem nr 223/2018 z dnia 12 września 2018 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Ożary w granicach działki nr 228/3 o pow. 0,5779 ha, poz. rej. G. 254, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą […]

Informacja Starosty Kłodzkiego

Informacja Starosty Kłodzkiego Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018r, poz. 121 ze zm.) Starosta Kłodzki podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1, na okres od dnia 13.09.2018r. do dnia 03.10.2018r. został wywieszony wykaz […]

Wykaz nieruchomości przekazanych do sprzedaży – UG Kamieniec Ząbkowicki

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki informuje, że: – Zarządzeniem Nr 221/2018 z dnia 12 września 2018 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie Starczów w granicach działki nr 219/3. – Zarządzeniem Nr 222/2018 z dnia 12 września 2018 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną położoną w […]

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12.09.2018

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA Kłodzko, dnia 12 września 2018 r. OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kłodzka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 2017 r., […]

Przetarg na sprzedaż lokalu niemieszkalnego – Kłodzko

Wyciąg z ogłoszenia o III przetargu ustnym nieograniczonym Burmistrza Miasta Kłodzka     na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego w Kłodzku przy ul. Harcerzy 6/2 o powierzchni 205,20 m² wraz z udziałem wynoszącymi łącznie 247/1000 w częściach wspólnych na terenie nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka 116/1 (AM-2), obręb Centrum o powierzchni 0,1033 ha, objętej księgą wieczystą […]

Przetarg na sprzedaż lokalu niemieszkalnego – Kłodzko

Wyciąg z ogłoszenia o III przetargu ustnym nieograniczonym Burmistrza Miasta Kłodzka   na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego w Kłodzku przy ul. Harcerzy 6/1 o powierzchni 196,60 m² wraz z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej powierzchni 77,20 m² oraz z udziałem wynoszącymi łącznie 329/1000 w częściach wspólnych, na terenie nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka 116/1 (AM-2), obręb […]