Ogłoszenie o przetargu- remont nawierzchni ul. Niecała i ul. Różana w Strzegomiu

Gmina Strzegom ogłasza   przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych   „Remont nawierzchni – wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Niecałej i ul. Różanej w Strzegomiu” Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją przetargową dostępne są na stronie www.bip.strzegom.pl w zakładce […]

Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej – Strzegom ul. Wodna

BURMISTRZ STRZEGOMIA o g ł a s z a PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY  na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom   Nieruchomość zabudowana składająca się z działek nr 1009, 1011/2, 1016/2, 1017/2, AM – 25, Obr.3,  położona w Strzegomiu, przy ulicy Wodnej o łącznej powierzchni wg rejestru ewidencji gruntów  0,7720 ha. Na nieruchomości posadowione są […]

II przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, działka nr 269/6 – Gmina Strzegom

BURMISTRZ STRZEGOMIA o g ł a s z a DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej  stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom Działka  niezabudowana nr 269/6, AM–1, Obr. Kostrza, położona w Kostrzy, przy ul. Stefana Żeromskiego, gmina Strzegom o powierzchni wg rejestru ewidencji gruntów 0,2454 ha Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00020683/3. Nieruchomość jest wolna od […]

II przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, działka nr 362/46- Gmina Strzegom

BURMISTRZ STRZEGOMIA o g ł a s z a DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom   Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca działkę nr 362/46, AM-1, Obr. Jaroszów o powierzchni wg rejestru ewidencji gruntów 0,2728 ha zabudowana dwukondygnacyjnym budynkiem użytkowym.   Ze względu na zły stan techniczny budynku przeznaczony […]

II przetarg ustny na sprzedaz nieruchomości, działka nr 267/2 – Gmina Strzegom

BURMISTRZ STRZEGOMIA o g ł a s z a DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY   na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom   Działka niezabudowana nr 267/2, AM – 1, Obr. Kostrza, położona w Kostrzy, przy ulicy Stefana Żeromskiego gmina Strzegom o powierzchni wg rejestru ewidencji gruntów  0,2134 ha Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta […]

II przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości – działka nr 749/2- Gmina Strzegom

BURMISTRZ STRZEGOMIA o g ł a s z a DRUGI  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom   Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona na terenie Gminy Strzegom Nieruchomość niezabudowana działka nr 749/2, AM–29, Obr.2, położona w Strzegomiu o powierzchni wg rejestru ewidencji gruntów 0,1351 ha, dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta […]

Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie działek w Strzegomiu- Etap I

Gmina Strzegom ogłasza   przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych   ,,Zagospodarowanie terenu działek nr 1122, 1090 w Strzegomiu (wiatrak prochowy „Fort-Gaj”) – Etap I” Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją przetargową dostępne są na stronie www.bip.strzegom.pl w […]

Informacja o wywieszeniu wykazu – Gmina Strzegom

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r.,  poz. 65 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, został wywieszony, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do oddania w najem (dzierżawę), […]