Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kłodzka

WM.VII.6733.1.2020                                                                       Kłodzko , dnia 10 lipca 2020 r. OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kłodzka        Zgodnie z  art. 53, ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 293 – ze zm.), zawiadamiam strony postępowania,       że w dniu 7 lipca 2020 r., na wniosek: PP. […]

Ogłoszenie Gminy Strzegom – przetarg nieograniczony

Gmina Strzegom ogłasza  przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Strzegom-Wieśnica – etap II” Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją przetargową dostępne są na stronie www.bip.strzegom.pl w zakładce […]

Przetarg na sprzedaż nieruchomości – obręb Jaroszów

BURMISTRZ STRZEGOMIA o g ł a s z a PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca działkę nr 362/46, AM-1, Obr. Jaroszów o powierzchni wg rejestru ewidencji gruntów 0,2728 ha zabudowana dwukondygnacyjnym budynkiem użytkowym. Ze względu na zły stan techniczny budynku przeznaczony jest on do […]

Przetarg nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych w Jaroszowie

BURMISTRZ STRZEGOMIA o g ł a s z a PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Strzegom   Działka niezabudowana nr 138/9, AM – 2, Obr. Jaroszów, położona w Jaroszowie, gmina Strzegom o powierzchni 0,0027 ha Cena wywoławcza nieruchomości  2.100,00 zł Wadium  –  210,00 zł Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 […]

Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości – Gmina Strzegom

BURMISTRZ STRZEGOMIA o g ł a s z a PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom   Działka niezabudowana nr 267/2, AM – 1, Obr. Kostrza, położona w Kostrzy, przy ulicy Stefana Żeromskiego gmina Strzegom o powierzchni wg rejestru ewidencji gruntów  0,2134 ha Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00005820/5. Nieruchomość […]

Przetarg na sprzedaż nieruchomości – obręb Kostrza

BURMISTRZ STRZEGOMIA o g ł a s z a PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY   na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej  stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom   Działka  niezabudowana nr 269/6, AM–1, Obr. Kostrza, położona w Kostrzy, przy ul. Stefana Żeromskiego, gmina Strzegom. o powierzchni wg rejestru ewidencji gruntów 0,2454 ha   Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00020683/3. […]

Przetarg na sprzedaż nieruchomosci – Gmina Strzegom

BURMISTRZ STRZEGOMIA o g ł a s z a  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom   Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona na terenie Gminy Strzegom Nieruchomość niezabudowana działka nr 749/2, AM–29, Obr.2, położona w Strzegomiu o powierzchni wg rejestru ewidencji gruntów 0,1351 ha, dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00020750/4. […]

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości do oddania w najem- Gmina Strzegom

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE   Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r.,  poz. 65 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, zostały wywieszone na okres  21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom, przeznaczonych do: –  […]

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporzadzania planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Dierzków

Dobromierz, 26 czerwca 2020 r.     OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBROMIERZ o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  obrębu Dzierzków    Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 poz. 293 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 […]

Ogłoszenie Burmistrza Kłodzka o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego

Kłodzko, dnia 24.06.2020 r.     OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA   o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego między ul. Jacka Malczewskiego, rzeką Nysą Kłodzką, ul. Połabską, ul. Juliusza Słowackiego w Kłodzku” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko   Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. […]