Ogłoszenie Wójta Gminy Dobromierz

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBROMIERZ o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Pietrzyków Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 poz. 1945 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 […]