Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – Ząbkowice Śląskie

  • Ulica: ul. Sienkiewicza 11
  • Miejscowość: Ząbkowice Śląskie
  • Województwo: dolnośląskie
  • Kraj: Polska
  • Kod: 57-200
  • Opublikowano: 20 października 2017 09:03
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – Ząbkowice Śląskie

Opis

                                                                                    Ząbkowice Śląskie  dnia   19.10.2017 r.

 

W Y K A Z

   Starosta Ząbkowicki działając na podstawie art.11, art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.   o   gospodarce  nieruchomościami / Dz. U. z 2016 r.,   poz. 2147 z późn. zm./  podaje do publicznej wiadomości:

 

 Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do  dzierżawy

 

Opis nieruchomości:

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość  niezabudowana, stanowiąca własność Skarbu Państwa,  położona  w  Ząbkowicach Śląskich  ( gm. Ząbkowice Śląskie),  oznaczona w ewidencji gruntów i budynków m. Ząbkowice Śląskie, obrębu Centrum na AM- 6,  jako działka nr  3/3 ( Bp) o powierzchni 0,0746 ha, ( KW- SW1Z/00047334/2). (  Nieruchomość jest użytkowana przez bezumownego użytkownika.)

Przeznaczenie nieruchomości   w planie zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie  z  zapisem  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / Podstawa:  Uchwała Nr LI/105/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z  dnia  30 grudnia  2013  r. w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta  Ząbkowice Śląskie ( Dz. Urz.. Woj. Dolnośl.  z dnia 29 stycznia 2014 r, poz. 404 /    przedmiotowa  działka  nr 3/3,   AM-6,  obr. Centrum, m. Ząbkowice Śląskie  położona jest w terenie o symbolu:  C1.11 UP – tereny zabudowy usługowej komunikacyjnej (87 %);  03 KDGP- tereny dróg głównych przyspieszonych (13%) 

„ § 37.1 UP- podstawowe przeznaczenie: zabudowa usługowa w komunikacji, w tym: stacje paliw oraz stacje LPG, stacje obsługi pojazdów, stacje kontroli pojazdów, myjnie, salony i komisy samochodowe, wraz z przynależnymi funkcjami i przynależnym zagospodarowaniem terenu.”

„ § 49.1.  01 KDGP, 02 KDGP, 03 KDGP – podstawowe przeznaczenie: droga główna przyspieszona krajowa nr 8, jednojezdniowa dwupasmowa,  z dodatkowymi pasami włączenia i wyłączenia  w  rejonie planowanych skrzyżowań, wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu.”

Dodatkowe informacje: strefa ochrony ekspozycji SE.

Forma dzierżawy: dzierżawa na okres do 3 lat- w drodze przetargu  ustnego nieograniczonego

Uwagi: W przypadku rozpoczęcia inwestycji drogowej dzierżawa może być rozwiązana z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: do użytkowania na cele  zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Wysokość czynszu dzierżawnego (opłata miesięczna) wynosi: 2.238,-zł + podatek VAT ( 23%) - słownie: dwa tysiące dwieście  trzydzieści osiem złotych  plus podatek VAT ( 23%)

 

                                                                                            Starosta Ząbkowicki

 

 

ID Komunikatu: 5959e9accba60d5

Brak Tagów

224 liczba wyświetleń, 2 dzisiaj

  

Linki Sponsorowane

Inne Informacje

  • Brak kategorii