Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 0,0973 ha – Ząbkowice Śląskie

 • Ulica: ul. Sienkiewicza 11
 • Miejscowość: Ząbkowice Śląskie
 • Województwo: dolnośląskie
 • Kraj: Polska
 • Kod: 57-200
 • Opublikowano: 26 lipca 2017 11:03
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 0,0973 ha – Ząbkowice Śląskie

Opis

                                                    Uchwała  Nr  228/ 2017

                                             Zarządu Powiatu Ząbkowickiego

                                                           z dnia 13.07.2017

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do  sprzedaży

 

 

Na  podstawie:

-art.11 ust.1, art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2016 r.,  poz. 2147 z późn. zm. ),
– § 1, § 3 ust.7   Uchwały   Nr VI / 30/1999  Rady  Powiatu  Ząbkowickiego z dnia 26 marca 1999 r.  w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu    Ząbkowickiego ( Dz. Urz. Woj. Dolnośl. Nr 11, poz. 515 z późn. zm. ) 

      Zarząd Powiatu Ząbkowickiego uchwala, co następuje:

 • 1

Przeznacza się do sprzedaży  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udział Powiatu Ząbkowickiego    wynoszący   335/1000 w nieruchomości zabudowanej położonej w Ząbkowicach Ślaskich  przy ul. Powstańców Warszawy 4, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Centrum, na AM-13, jako działka nr 50 o powierzchni 0,0973 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą nr KW- SW1Z/00046308/4.

W/w przedmiot uchwały opisano w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 • 2

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich,  ul. Sienkiewicza 11 na okres 21 dni.

 • 3

Wykonanie  uchwały    powierza  się  Kierownikowi   Wydziału   Geodezji, Katastru i Nieruchomości tut. Starostwa

 • 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Załącznik nr 1 do uchwały nr 228/ 2017 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego: kliknij TUTAJ

 

 

ID Komunikatu: 49359786707bec72

Brak Tagów

102 liczba wyświetleń, 1 dzisiaj

  

Linki Sponsorowane

Inne Informacje

 • Brak kategorii