Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 0,2198 ha – Szklary

  • Ulica: ul. Sienkiewicza 11
  • Miejscowość: Ząbkowice Śląskie
  • Województwo: dolnośląskie
  • Kraj: Polska
  • Kod: 57-200
  • Opublikowano: 8 listopada 2017 11:21
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 0,2198 ha – Szklary

Opis

                                                                                    Ząbkowice Śląskie,  dnia  08.11.2017 r.

W Y K A Z

 Starosta Ząbkowicki działając na podstawie art.11, art.35 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce  nieruchomościami / Dz. U. z  2016 r.,  poz. 2147  późn. zm./   podaje do publicznej wiadomości:

 Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do  dzierżawy 

Opis nieruchomości:

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w Szklarach ( gm. Ząbkowice Śląskie), oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Szklary,   na AM-1,  jako działka nr   368/74  o  powierzchni 0,2198  ha  ( opis użytków: grunty orne, ozn. użytk. RIIIa),  KW- SW1Z/00046235/1.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Podstawa: Uchwała nr LI/ /106/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szklary w gminie Ząbkowice Śląskie- Dz. U. Woj. Dolnośl.  Poz.334 z dnia 22 stycznia 2014 r.),  działka nr 368/74, obręb Szklary ( gm. Ząbkowice Śląskie)  położona jest w terenie o symbolu: R 1.1. – Tereny rolnicze

– przeznaczenie podstawowe terenu: tereny rolnicze

– przeznaczenie uzupełniające terenu: tereny infrastruktury technicznej, tereny lasów i wód powierzchniowych, tereny zabudowy zagrodowej /zabudowy związanej z produkcją rolną.

( Granica strefy ochrony krajobrazu kulturowego/ granica strefy ochrony archeologicznej)

Forma dzierżawy: dzierżawa na okres do 3 lat  –   w drodze przetargu  ustnego nieograniczonego

 Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: do użytkowania rolniczego.

Wysokość czynszu dzierżawnego (opłata roczna): 77,-zł ( słownie:  siedemdziesiąt  siedem złotych)

 

 

                                                                                                                    Starosta  Ząbkowicki

ID Komunikatu: 8145a02d9c443ac0

Brak Tagów

81 liczba wyświetleń, 3 dzisiaj

  

Linki Sponsorowane

Inne Informacje

  • Brak kategorii