Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss

Rokowania w sprawie sprzedaży nieruchomości – UM Szczytna

  • Ulica: ul. Wolności 42
  • Miejscowość: Szczytna
  • Województwo: dolnośląskie
  • Kraj: Polska
  • Opublikowano: 29 września 2017 12:03
Rokowania w sprawie sprzedaży nieruchomości – UM Szczytna

Opis

B U R M I S T R Z    S Z C Z Y T N E J

57-330 Szczytna ul. Wolności 42, tel. (074)  86 83 305

 zaprasza do rokowań w sprawie sprzedaży

 

1/ nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 394/1 o powierzchni 0,2000 ha, położonej we wsi Niwa gm. Szczytna, z przeznaczeniem pod zabudowę zagrodową,  mieszkaniową jednorodzinną i usługi turystyki. Księga wieczysta SW1K/00086820/9.

Cena do rokowań wynosi  70.000,- zł.   Wysokość zaliczki do rokowań wynosi  7.000,- zł.

 

2/ nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 394/2 o powierzchni 0,1379 ha, położonej we wsi Niwa gm. Szczytna, z przeznaczeniem pod zabudowę zagrodową,  mieszkaniową jednorodzinną i usługi turystyki. Księga wieczysta SW1K/00086820/9.

Cena do rokowań wynosi  50.000,- zł.   Wysokość zaliczki do rokowań wynosi  5.000,- zł.

 

3/ nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 399/3 o powierzchni 0,1196 ha,
położonej we wsi Niwa gm. Szczytna,
z przeznaczeniem pod zabudowę zagrodową w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojąca lub bliźniaczą i usługi turystyki.  Księga wieczysta SW1K/00077210/4.
Cena do rokowań wynosi  21.000,- zł.  Wysokość zaliczki do rokowań wynosi  2.100,- zł.

 

4/ samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 1, znajdującego się na parterze budynku przy ulicy Ludowej nr 24, składającego się z pokoju i kuchni o powierzchni użytkowej 57,20 m2.

natomiast wszelkie części budynków, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, lub dotychczasowego właściciela sprzedaje się nabywcy  w / w  lokalu mieszkalnego w udziale wynoszącym 49/100 – księga wieczysta SW1K/00091065/6. Lokal wymaga remontu.

– Przedmiotem sprzedaży na współwłasność jest również grunt  stanowiący działkę nr 1534, AM 3, obręb Szczytna, o powierzchni 0,25 ha, w udziale wynoszącym 49/100.

Cena do rokowań wynosi  60.000,- zł.   Wysokość zaliczki do rokowań wynosi  6.000,- zł.

 

5/ nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 565/3 o powierzchni 0,1098 ha, położonej w Szczytnej przy ul. Słonecznej, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Księga wieczysta SW1K/00074557/7.

Cena do rokowań wynosi  68.000,- zł.  Wysokość zaliczki do rokowań wynosi  6.800,- zł.

 

6/ nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 52/2 o powierzchni 0,1303 ha, położonej  w Szczytnej przy ul. Wolności 90, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniowo- usługową, usługi publiczne i komercyjne. Księga wieczysta SW1K/00067915/3.
Cena do rokowań wynosi  65.000,- zł. Wysokość zaliczki do rokowań wynosi  6.500,- zł.

 

7/ nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 314/2 o powierzchni 0,1690 ha, położonej we wsi Łężyce gm. Szczytna, z przeznaczeniem pod zabudowę zagrodową, mieszkaniową jednorodzinną i usługi turystyki. Księga wieczysta SW1K/00091059/1.

Cena do rokowań wynosi  45.000,- zł.  Wysokość zaliczki do rokowań wynosi  4.500,- zł.

 

8/ nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 314/3 o powierzchni 0,1000 ha, położonej we wsi Łężyce gm. Szczytna, z przeznaczeniem pod zabudowę zagrodową, mieszkaniową jednorodzinną i usługi turystyki. Księga wieczysta SW1K/00091059/1.

Cena do rokowań wynosi  35.000,- zł.  Wysokość zaliczki do rokowań wynosi  3.500,- zł.

 

ROKOWANIA ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 31 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIASTA I GMINY W SZCZYTNEJ UL. WOLNOŚCI 42 O GODZ.  10,00.

 

Przetargi odbyły się w dniach:  12.08, 18.10.2016r. 24.02., 28.03, 20.04., 13.06. i 29.08.2017r.

Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach z napisem  „Rokowania – termin – numer geodezyjny nieruchomości” w Urzędzie Miasta i Gminy
w Szczytnej, pokój nr 16 (Sekretariat) do godz. 15,30 dnia 26 października 2017 r.
Zgłoszenie powinno zawierać:

1/ imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba
prawna lub inny podmiot,

2/ datę sporządzenia zgłoszenia,

3/ oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki
bez zastrzeżeń,

4/ proponowaną cenę i sposób jej zapłaty (może być niższa od wskazanej w ogłoszeniu
o rokowaniach).

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Zgłaszający udział w rokowaniach zobowiązany jest wpłacić zaliczkę na daną nieruchomość
na konto Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej nr 11 9588 0004 7100 6943 2000 0030 do dnia
26 października 2017 roku.
W tytule wpłaty należy wpisać wszystkie osoby zamierzające przystąpić do rokowań oraz dane nieruchomości.

Nieruchomości będące przedmiotem przetargu są wolne od obciążeń i zadłużeń.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się w miejscu i terminie zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Możliwość wpięcia do sieci uzbrojenia należy uzgodnić z właścicielami poszczególnych sieci.
Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych z ewidencji gruntów.
Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane z ewentualnym geodezyjnym okazaniem granicy działki i koszty przeniesienia prawa własności / opłata notarialna i sądowa/.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach rokowań można uzyskać
w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej pok. nr 12, oraz na stronie internetowej www.szczytna.pl.
Burmistrzowi przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

ID Komunikatu: 14259ce27ad9df48

Brak Tagów

154 liczba wyświetleń, 1 dzisiaj

  

Linki Sponsorowane

Inne Informacje

  • Brak kategorii