Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss

Rokowania w sprawie sprzedaży nieruchomości – Łężyce

  • Ulica: ul. Wolności 42
  • Miejscowość: Szczytna
  • Województwo: dolnośląskie
  • Kraj: Polska
  • Opublikowano: 27 kwietnia 2018 11:55
Rokowania w sprawie sprzedaży nieruchomości – Łężyce

Opis

B U R M I S T R Z    S Z C Z Y T N E J

57-330 Szczytna ul. Wolności 42, tel. (074)  86 83 305

 zaprasza do rokowań w sprawie sprzedaży

 

 

1/ nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 314/2 o powierzchni 0,1690 ha, położonej we wsi Łężyce gm. Szczytna, z przeznaczeniem pod zabudowę zagrodową, mieszkaniową jednorodzinną i usługi turystyki. Księga wieczysta SW1K/00091059/1.

Cena do rokowań wynosi  45.000,- zł.  Wysokość zaliczki do rokowań wynosi  4.500,- zł.

2/ nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 314/3 o powierzchni 0,1000 ha, położonej we wsi Łężyce gm. Szczytna, z przeznaczeniem pod zabudowę zagrodową, mieszkaniową jednorodzinną i usługi turystyki. Księga wieczysta SW1K/00091059/1.

Cena do rokowań wynosi  35.000,- zł.  Wysokość zaliczki do rokowań wynosi  3.500,- zł.

 

ROKOWANIA ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 29 MAJA 2018 ROKU W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIASTA I GMINY W SZCZYTNEJ UL. WOLNOŚCI 42 O GODZ.  10,00.

 

Przetargi odbyły się w dniach 24 lutego i 20 kwietnia 2017r.

Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach z napisem  „Rokowania – termin – numer geodezyjny nieruchomości” w Urzędzie Miasta i Gminy
w Szczytnej, pokój nr 16 (Sekretariat) do godz. 15,30 dnia 24 maja 2018 r.
Zgłoszenie powinno zawierać:

1/ imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

2/ datę sporządzenia zgłoszenia,

3/ oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4/ proponowaną cenę i sposób jej zapłaty (może być niższa od wskazanej w ogłoszeniu o rokowaniach).

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Zgłaszający udział w rokowaniach zobowiązany jest wpłacić zaliczkę na daną nieruchomość na konto Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej nr 11 9588 0004 7100 6943 2000 0030 do dnia
24 maja 2018 roku.
W tytule wpłaty należy wpisać wszystkie osoby zamierzające przystąpić do rokowań oraz dane nieruchomości.

Nieruchomości będące przedmiotem przetargu są wolne od obciążeń i zadłużeń.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się w miejscu i terminie zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Możliwość wpięcia do sieci uzbrojenia należy uzgodnić z właścicielami poszczególnych sieci.
Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych z ewidencji gruntów.
Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane z ewentualnym geodezyjnym okazaniem granicy działki i koszty przeniesienia prawa własności / opłata notarialna i sądowa/.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach rokowań można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej pok. nr 12, oraz na stronie internetowej www.szczytna.pl.
Burmistrzowi przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

ID Komunikatu: 2025ae2f97b76321

Brak Tagów

154 liczba wyświetleń, 2 dzisiaj

  

Linki Sponsorowane

Inne Informacje

  • Brak kategorii