Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss

Rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej – Kłodzko

  • Ulica: ul. Okrzei 1
  • Miejscowość: Kłodzko
  • Województwo: dolnośląskie
  • Kraj: Polska
  • Kod: 57-300
  • Opublikowano: 7 grudnia 2017 10:36
Rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej – Kłodzko

Opis

Wyciąg z ogłoszenia

ZARZĄD POWIATU KŁODZKIEGO

ogłasza I ROKOWANIA

 

na sprzedaż nieruchomości położonej w Kłodzku przy ul. Szkolnej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 73/1, (AM-2), obręb Centrum, o powierzchni 0,1874 ha, zabudowanej boiskiem asfaltowym o powierzchni 500 m², ujawnionej w księdze wieczystej nr SW1K/00038793/9.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem A13 U –  teren zabudowy usługowej – teren usług oświaty.

Nieruchomość obciążona jest umową użyczenia zawartą do dnia sporządzenia aktu notarialnego przenoszącego prawo własności na osobę trzecią w przypadku zbycia jej przez Powiat Kłodzki.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 133 600,00 zł  (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące sześćset złotych).

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wniesienie zaliczki w pieniądzu w wysokości 6 680,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych), na konto Starostwa Powiatowego w Kłodzku – Getin Noble Bank S.A.  nr  50 1560 0013 2005 4225 7000 0005  w terminie do dnia  04.01.2018 r.

Zgłoszenia należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku, pok. nr 8 (Biuro Obsługi Klienta), w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Rokowania – Kłodzko, ul. Szkolna” najpóźniej do dnia 04.01.2018 r.

Rokowania odbędą się 10.01.2018 r. o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Kłodzku, ul. Okrzei 1, pokój nr 302, Biuro Rady.

Ogłoszenie o rokowaniach opublikowane jest na stronie internetowej Powiatu Kłodzkiego, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.klodzko.pl (zakładka: przetargi na nieruchomości) oraz zostało wywieszone  na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1.

Dodatkowych informacji dotyczących rokowań udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, ul. Okrzei 1, pokój nr 217, tel. 74/865 75 76.

 

GN.6840.2.4.2015.GN6

 

ID Komunikatu: 6975a290af0b6f09

Brak Tagów

112 liczba wyświetleń, 7 dzisiaj

  

Linki Sponsorowane

Inne Informacje

  • Brak kategorii