Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss

Przetarg na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – Kłodzko

  • Ulica: pl. Bolesława Chrobrego 1
  • Miejscowość: Kłodzko
  • Województwo: dolnośląskie
  • Kraj: Polska
  • Kod: 57-300
  • Opublikowano: 13 lipca 2018 09:59
Przetarg na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – Kłodzko

Opis

Wyciąg z ogłoszenia

o I przetargu ustnym nieograniczonym

Burmistrza Miasta Kłodzka

  

na sprzedaż przysługującego Gminie Miejskiej Kłodzko spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Kłodzku przy ul. Św. Wojciecha 17/II m. 8 na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 42 (AM-4) obręb Nowy Świat o powierzchni 37,10 m² składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju.

Nieruchomość zlokalizowana w strefie pośredniej miasta Kłodzka. Dostępność komunikacyjna dobra. Odległość od centrum miasta ok. 1 km.

Lokal mieszkalny znajduje się w budynku wielorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, 3-klatkowym, o 5 kondygnacjach naziemnych. Budynek całkowicie podpiwniczony. Ogólna ocena budynku: dobra.

Lokal mieszkalny nr 8 położony jest na drugim piętrze, składa się z: dwóch pokoi o powierzchni 15,70 m² i 6,20 m², kuchni o powierzchni 6,70 m², łazienki o powierzchni 2,80 m² i przedpokoju o powierzchni 5,70 m ².

Ogólny stan techniczny lokalu i standard wykończenia – dobry.

PRZEZNACZENIE W PLANIE MIEJSCOWYM:

Teren na którym zlokalizowana jest nieruchomość, do której przysługuje ww. praw nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, utracił ważność 31 grudnia 2003 r.

Zgodnie z ustaleniami STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KŁODZKA uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Kłodzku nr XLI/331/2015 z dnia 25 sierpnia 2005 r. oraz uchwałą Rady Miejskiej w Kłodzko nr IV/47/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r., oznaczony jest na mapie studium symbolem 2/2a i przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.

 

WARUNKI PRZETARGU:

 

CENA WYWOŁAWCZA – 105 000,00 zł (słownie: sto pięć tysięcy złotych)

 

Na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 i  art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2017, poz. 1221 z późn. zm.) sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zwolniona jest z podatku VAT.

Minimalne postąpienie przetargowe –  1 050,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt złotych).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10 500,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych) na rachunek Urzędu Miasta w Kłodzku – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie o/Kłodzko nr rachunku 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminie do dnia  10 sierpnia 2018 r. W tytule przelewu należy wpisać „wadium – I przetarg ul. Św. Wojciecha 17/II m. 8” oraz podać nazwę podmiotu, który będzie nabywał nieruchomość. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

Przetarg odbędzie się dnia  16 sierpnia 2018 r. o godz. 11.00 w sali 128 Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Gminnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 122, tel. 74 865 46 63.

Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta w Kłodzku, stronach internetowych (www.um.bip.klodzko.pl, www.klodzko.pl) oraz na portalu internetowym www.doba.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID Komunikatu: 5685b4867cb71f77

Brak Tagów

49 liczba wyświetleń, 1 dzisiaj

  

Linki Sponsorowane

Popularne Komunikaty

Inne Informacje

  • Brak kategorii