Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss

Przetarg na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – Kłodzko

  • Ulica: pl. Bolesława Chrobrego 1
  • Miejscowość: Kłodzko
  • Województwo: dolnośląskie
  • Kraj: Polska
  • Kod: 57-300
  • Opublikowano: 7 sierpnia 2018 09:43
Przetarg na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – Kłodzko

Opis

Wyciąg z ogłoszenia

o I przetargu ustnym nieograniczonym

Burmistrza Miasta Kłodzka

 

 

na sprzedaż przysługującego Gminie Miejskiej Kłodzko spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Kłodzku przy ul. Walasiewiczówny 5 m. 24 na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 27/1 (AM-2) obręb Centrum o powierzchni 34,75 m² składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju.

 

Nieruchomość zlokalizowana w strefie pośredniej miasta Kłodzka. Dostępność komunikacyjna dobra. Odległość od centrum miasta ok. 1 km.

Lokal mieszkalny znajduje się w budynku wielorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, jednoklatkowym, o 5 kondygnacjach naziemnych. Ogólna ocena budynku: dobra.

 

Lokal mieszkalny nr 24 położony jest na czwartym piętrze, składa się z: dwóch pokoi o powierzchni 15,50 m² i 6,00 m², kuchni o powierzchni 6,20 m², łazienki o powierzchni 2,80 m² i przedpokoju o powierzchni 4,25 m².

Ogólny stan techniczny lokalu i standard wykończenia – dostateczny.

 

PRZEZNACZENIE W PLANIE MIEJSCOWYM:

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – teren oznaczony symbolem: D 13 MW – teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

 

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.

 

WARUNKI PRZETARGU:

 

CENA WYWOŁAWCZA – 90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)

 

Na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 i  art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2017, poz. 1221 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

 

Minimalne postąpienie przetargowe –  900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych).

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych) na rachunek Urzędu Miasta w Kłodzku – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie o/Kłodzko nr rachunku 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminie do dnia  6 września 2018 r. W tytule przelewu należy wpisać „wadium – I przetarg ul. Walasiewiczówny 5 m. 24” oraz podać nazwę podmiotu, który będzie nabywał nieruchomość. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

Przetarg odbędzie się dnia  11 września 2018 r. o godz. 12.00 w sali 128 Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1

 

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Gminnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 122, tel. 74 865 46 63.

 

Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta w Kłodzku, stronach internetowych (www.um.bip.klodzko.pl, www.klodzko.pl) oraz na portalu internetowym www.doba.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID Komunikatu: 2225b695ac155191

Brak Tagów

112 liczba wyświetleń, 1 dzisiaj

  

Linki Sponsorowane