Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss

Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej – Wambierzyce

  • Ulica: ul. Okrzei 1
  • Miejscowość: Kłodzko
  • Województwo: dolnośląskie
  • Kraj: Polska
  • Kod: 57-300
  • Opublikowano: 22 lutego 2017 13:00
Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej – Wambierzyce

Opis

Wyciąg z ogłoszenia

ZARZĄD POWIATU KŁODZKIEGO
ogłasza

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Wambierzycach przy ul. Ks. Tadeusza Michalika 12, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 449/2, AM-2, obręb 0012 Wambierzyce o powierzchni 0,1032 ha oraz dz. nr 449/3 (AM-2), obręb 0012 Wambierzyce o powierzchni 0,0086 ha, wpisanej do księgi wieczystej SW2K/00014709/7, powierzchni użytkowej budynków – 1054,8 m², kubaturze 5506,9 m³. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego teren położony jest w obszarze oznaczonym symbolem UZ – tereny usług zdrowia i opieki społecznej.  Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 470 000,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 23 500,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćset złotych) na konto Starostwa Powiatowego w Kłodzku – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Kłodzko 25 9588 0004 7100 0244 2000 0070 w terminie do dnia 20.04.2017 r. W tytule przelewu należy podać: „wadium, I przetarg, Wambierzyce, ul. Ks. Tadeusza Michalika 12” oraz nazwę podmiotu, który będzie nieruchomość nabywał. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

Przetarg odbędzie się 26.04.2017 r. o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Kłodzku, ul. S. Okrzei 1, Biuro Rady, pokój nr 302.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. S. Okrzei 1 oraz opublikowane jest na stronie internetowej Powiatu Kłodzkiego i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.klodzko.pl (zakładka: przetargi na nieruchomości).

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, ul. S. Okrzei 1, pokój nr 217, tel. 74/865-75-76.

 

GN.6840.2.1.2015.GN6

 

ID Komunikatu: 5758ad7ca1516b2

Brak Tagów

112 liczba wyświetleń, 1 dzisiaj

  

Linki Sponsorowane

Inne Informacje

  • Brak kategorii