Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss

Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej – Wambierzyce

  • Ulica: ul. Okrzei 1
  • Miejscowość: Kłodzko
  • Województwo: dolnośląskie
  • Kraj: Polska
  • Kod: 57-300
  • Opublikowano: 26 stycznia 2018 11:41
Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej – Wambierzyce

Opis

Wyciąg z ogłoszenia

 

ZARZĄD POWIATU KŁODZKIEGO

ogłasza

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Wambierzycach przy ul. Ks. Tadeusza Michalika 12, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 449/2, AM-2, obręb 0012 Wambierzyce o powierzchni 0,1032 ha oraz dz. nr 449/3, AM-2, obręb Wambierzyce o powierzchni 0,0086 ha, użytkowej budynków: 1054,8 m², kubaturze 5506,9 m³, wpisanej do księgi wieczystej SW2K/00014709/7. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego  działka nr 449/2  położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MU1 – przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo – usługowa oraz symbolem UZ –  tereny usług zdrowia   i opieki społecznej; działka nr 449/3   położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MU1 – przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo – usługowa.

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 470 000,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 23 500,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćset złotych) na konto Starostwa Powiatowego w Kłodzku – Getin Noble Bank S.A. 50 1560 0013 2005 4225 7000 0005  w terminie do dnia  06.04.2018 r.     W tytule przelewu należy podać: „wadium, I przetarg, Wambierzyce, ul. Ks. Tadeusza Michalika 12” oraz nazwę podmiotu, który będzie nieruchomość nabywał. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

Przetarg odbędzie się 12.04.2018 r. o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Kłodzku, ul. S. Okrzei 1, Biuro Rady, pokój nr 302.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. S. Okrzei 1 oraz opublikowane jest na stronie internetowej Powiatu Kłodzkiego i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.klodzko.pl (zakładka: przetargi na nieruchomości).

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, ul. S. Okrzei 1, pokój nr 217, tel. 74/865-75-76.

 

 

GN.6840.2.1..2015.GN6

 

ID Komunikatu: 775a6b04db0012a

Brak Tagów

390 liczba wyświetleń, 4 dzisiaj

  

Linki Sponsorowane

Inne Informacje

  • Brak kategorii