Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss

Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej – Wambierzyce

  • Ulica: ul. Okrzei 1
  • Miejscowość: Kłodzko
  • Województwo: dolnośląskie
  • Kraj: Polska
  • Kod: 57-300
  • Opublikowano: 31 maja 2017 14:00
Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej – Wambierzyce

Opis

Wyciąg z ogłoszenia 

ZARZĄD POWIATU KŁODZKIEGO
ogłasza

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Wambierzycach przy ul. Ks. Tadeusza Michalika 12, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 449/2, AM-2, obręb 0012 Wambierzyce o powierzchni 0,1032 ha oraz dz. nr 449/3 (AM-2), obręb Wambierzyce o powierzchni 0,0086 ha, powierzchni użytkowej budynków: 1054,8 m², kubaturze 5506,9 m³, wpisanej do księgi wieczystej SW2K/00014709/7. Zgodnie     z planem zagospodarowania przestrzennego teren położony jest w obszarze oznaczonym symbolem UZ – tereny usług zdrowia i opieki społecznej.  Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy  złotych) na konto Starostwa Powiatowego w Kłodzku – Gospodarczy Bank Spółdzielczy       w Strzelinie O/Kłodzko 25 9588 0004 7100 0244 2000 0070 w terminie do dnia 03.07.2017 r.   W tytule przelewu należy podać: „wadium, II przetarg, Wambierzyce, ul. Ks. Tadeusza Michalika 12” oraz nazwę podmiotu, który będzie nieruchomość nabywał. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

Przetarg odbędzie się 07.07.2017 r. o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Kłodzku, ul. S. Okrzei 1, Biuro Rady, pokój nr 302.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. S. Okrzei 1 oraz opublikowane jest na stronie internetowej Powiatu Kłodzkiego i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.klodzko.pl (zakładka: przetargi na nieruchomości).

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, ul. S. Okrzei 1, pokój nr 217, tel. 74/865-75-76.

GN.6840.2.1.2015.GN6

 

 

 

ID Komunikatu: 632592ebdaa80a2d

Brak Tagów

104 liczba wyświetleń, 1 dzisiaj

  

Linki Sponsorowane

Inne Informacje

  • Brak kategorii