Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss

Przetarg na sprzedaż nieruchomości – UM Szczytna

  • Ulica: ul. Wolności 42
  • Miejscowość: Szczytna
  • Województwo: dolnośląskie
  • Kraj: Polska
  • Opublikowano: 20 lipca 2018 11:25
Przetarg na sprzedaż nieruchomości – UM Szczytna

Opis

B U R M I S T R Z    S Z C Z Y T N E J

57-330 Szczytna ul. Wolności 42, tel. (074)  86 83 305

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w celu sprzedaży

 

1/ nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno – gospodarczym, stanowiącej działkę nr 192/1 o powierzchni 0,1520 ha, położonej we wsi Niwa nr 27 gm. Szczytna, z przeznaczeniem pod zabudowę zagrodową w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojąca lub bliźniaczą i usługi turystyki. Księga wieczysta SW1K/00088999/8.

Cena wywoławcza wynosi  70.000,- zł.   Wadium do przetargu wynosi  7.000,- zł.

 

2/ nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 1785/2 o powierzchni 0,3372 ha, położonej w Szczytnej przy ul. Robotniczej, z przeznaczeniem jako teren usług turystyki. Księga wieczysta SW1K/00088524/8.

Cena wywoławcza wynosi  70.000,- zł.   Wadium do przetargu wynosi  7.000,- zł.

 

2/ nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 1786/2 o powierzchni 0,3430 ha, położonej w Szczytnej przy ul. Robotniczej, z przeznaczeniem jako teren usług turystyki. Księga wieczysta SW1K/00088524/8.

Cena wywoławcza wynosi  70.000,- zł.   Wadium do przetargu wynosi  7.000,- zł.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28 SIERPNIA 2018 ROKU W SALI POSIEDZEŃ  URZĘDU MIASTA I GMINY W SZCZYTNEJ UL. WOLNOŚCI 42 O GODZ.10,00.

Nieruchomości będące przedmiotem przetargu są wolne od obciążeń i zadłużeń.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na daną nieruchomość na konto
nr 11 9588 0004 7100 6943 2000 0030 do dnia 23 sierpnia 2018 roku.

Cena kupna nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy w formie
aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się w miejscu
i terminie zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, Burmistrz Szczytnej może odstąpić
od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Możliwość wpięcia do sieci uzbrojenia należy uzgodnić z właścicielami poszczególnych sieci.
Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych z ewidencji gruntów.
Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane z ewentualnym geodezyjnym okazaniem granicy   działki i koszty przeniesienia prawa własności / opłata notarialna i sądowa/.
Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać
w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej pok. nr 12, oraz na stronie internetowej www.szczytna.pl.

Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg jeżeli zaistnieje uzasadniona przyczyna informując
o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia.

 

 

 

 

ID Komunikatu: 7045b51b77305975

Brak Tagów

353 liczba wyświetleń, 13 dzisiaj

  

Linki Sponsorowane