Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss

Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej – Niemcza

  • Ulica: Rynek 10
  • Miejscowość: Niemcza
  • Województwo: dolnośląskie
  • Kraj: Polska
  • Kod: 58-230
  • Opublikowano: 11 maja 2017 10:26
Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej – Niemcza

Opis

Niemcza, dnia 11 maja 2017 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

 

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej  parterowym budynkiem mieszkalnym i garażem,  położonej w Niemczy, ul. Dębowa nr 4, w granicach działki nr 5 o pow. 0.0581 ha.

Budynek  przeznaczony jest do remontu kapitalnego  lub rozbiórki. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 28.992,- zł.

w tym wartość gruntu : 17.906,- zł

 

W/w nieruchomość wolna jest od obciążeń.

Nieruchomość zbywana jest na własność.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 12 czerwca 2017 r. o godz. 9 00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Niemczy, sala nr 6, I piętro. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 3.000,00 zł. w kasie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza pokój nr 3 do godz. 12-tej, w terminie do dnia 06 czerwca 2017 r., lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Niemcza Nr 34 9533 1056 2006 0000 4646 0005 w terminie do dnia 06 czerwca 2017 r.

UWAGA! Aby uczestnik został dopuszczony do przetargu wadium musi się znajdować w kasie, lub na koncie Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy do dnia 06 czerwca 2017r.

 

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu na rzecz wygrywającego przetarg.

Granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane przez Gminę.

W przypadku uchylenia się  od zawarcia umowy przez wygrywającego przetarg, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Nabywca ponosi koszty  związane z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży oraz przeniesieniem prawa własności.

Cena przetargowa nieruchomości winna być wpłacona  najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z podaniem przyczyn.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Niemcza, Rynek 10 ( pokój nr 5 ), lub tel.( 74 8376 994).

Mapa: kliknij TUTAJ

 

ID Komunikatu: 35859142cf74c672

Brak Tagów

342 liczba wyświetleń, 11 dzisiaj

  

Linki Sponsorowane

Inne Informacje

  • Brak kategorii