Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss

Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 0,0532 ha – Nowa Ruda

  • Ulica: ul. Okrzei 1
  • Miejscowość: Kłodzko
  • Województwo: dolnośląskie
  • Kraj: Polska
  • Kod: 57-300
  • Opublikowano: 12 stycznia 2017 12:08
Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 0,0532 ha – Nowa Ruda

Opis

Wyciąg z ogłoszenia

ZARZĄD POWIATU KŁODZKIEGO

ogłasza

III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości położonej w Nowej Rudzie przy ul. Szpitalnej, oznaczonej geodezyjnie jako dz. 199/6 (AM-17), obręb 3 – Nowa Ruda o powierzchni 0,0532 ha, zabudowanej budynkiem użytkowym (budynek administracyjny) o powierzchni użytkowej 538,10 m², wpisanej do księgi wieczystej SW2K/00014691/7. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego teren położony jest w obszarze oznaczonym symbolem UE – tereny z przewagą usług chronionych i innych nieuciążliwych usług zarówno niekomercyjnych, jak i komercyjnych, z wyjątkiem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 oraz stacji paliw.  Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 150 000,00 zł  (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 7 500 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych) na konto Starostwa Powiatowego w Kłodzku – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Kłodzko 25 9588 0004 7100 0244 2000 0070 w terminie do dnia 09.02.2017 r. W tytule przelewu należy podać: „wadium, III przetarg, Nowa Ruda, ul. Szpitalna” oraz nazwę podmiotu, który będzie nieruchomość nabywał. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

Przetarg odbędzie się 15.02.2017 r.  o godz. 11.00  w budynku Starostwa Powiatowego w Kłodzku, ul.  Okrzei 1, Biuro Rady, pokój nr 302.

Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na stronie internetowej Powiatu Kłodzkiego, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.klodzko.pl (przetargi na nieruchomości) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1.

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, ul.  Okrzei 1, pokój nr 217, tel. 74/865-75-76.

 

 

GN.6840.2.18.2013.GN.6

ID Komunikatu: 8895877633ead6a8

Brak Tagów

131 liczba wyświetleń, 5 dzisiaj

  

Linki Sponsorowane

Inne Informacje

  • Brak kategorii