Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss

Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 0,3076 ha – Kudowa-Zdrój

  • Ulica: ul. Okrzei 1
  • Miejscowość: Kłodzko
  • Województwo: dolnośląskie
  • Kraj: Polska
  • Kod: 57-300
  • Opublikowano: 12 lipca 2017 09:54
Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 0,3076 ha – Kudowa-Zdrój

Opis

Wyciąg z ogłoszenia 

ZARZĄD POWIATU KŁODZKIEGO

ogłasza

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości położonej w Kudowie-Zdroju przy ul. Słowackiego 6a, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 272/2 i dz. nr 272/3 (AM-9), obręb Stary Zdrój o łącznej powierzchni 0,3076 ha, zabudowanej budynkiem sanatoryjnym o powierzchni 1 385 m² oraz dwoma zespołami garażowymi o łącznej powierzchni użytkowej ok. 98 m2, wpisanej do księgi wieczystej SW1K/00099528/6.

W mpzp nieruchomość oznaczona jest symbolem A18 -UZ, UT, U, MP – ustalenia funkcjonalne: usługi zdrowia (sanatoria, szpitale), usługi turystyki (hotele), inne usługi (związane z funkcjami głównymi – gastronomia, handel), mieszkalnictwo pensjonatowe (od strony proj. ulicy 010); nie dopuszcza się lokalizacji czystej funkcji mieszkaniowej (np.: dom jednorodzinny). Teren podlega rygorom: strefy „B” ochrony konserwatorskiej oraz strefy „A” ochrony uzdrowiska.

Nieruchomość obciążona jest jedną umową dzierżawy gruntu zawartą na czas oznaczony do 30.04.2018 r.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 981 000,00 zł (słownie: dziewięćset  osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych).

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 49 050,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy pięćdziesiąt złotych) na konto Starostwa Powiatowego w Kłodzku w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie nr 25 9588 0004 7100 0244 2000 0070 w terminie do 13.09.2017 r.

W tytule przelewu należy podać: „wadium, I przetarg, Kudowa- Zdrój, ul. Słowackiego 6a oraz nazwę podmiotu, który będzie nieruchomość nabywał:” Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

 

 

Przetarg odbędzie się 20.09.2017 r. o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Kłodzku, ul. S. Okrzei 1, Biuro Rady, pokój nr 302.

 

Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej Powiatu Kłodzkiego,  w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.klodzko.pl (zakładka: przetargi na nieruchomości) oraz zostało wywieszone na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. S. Okrzei 1.

 

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, ul. S. Okrzei 1, pokój nr 217, tel. 74/865-75-76.

 

GN.6840.2.2.2014.GN6

 

 

ID Komunikatu: 9495965dcad47b14

Brak Tagów

85 liczba wyświetleń, 1 dzisiaj

  

Linki Sponsorowane

Inne Informacje

  • Brak kategorii