Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss

Przetarg na sprzedaż nieruchomości 0,24 ha – Starczów

  • Ulica: ul. Ząbkowicka 26
  • Miejscowość: Kamieniec Ząbkowicki
  • Województwo: dolnośląskie
  • Kraj: Polska
  • Kod: 57-230
  • Opublikowano: 13 lutego 2017 13:53
Przetarg na sprzedaż nieruchomości 0,24 ha – Starczów

Opis

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki

informuje, że zarządzeniem nr 23/2017 z dnia 10 lutego 2017 r. ogłoszono II publiczny przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Starczów w granicach działki nr 27/2 o pow. 0,2400 ha, poz. rej. G. 415, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00061739/5.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MR2.2” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej. Teren objęty jest strefą obserwacji archeologicznej i strefą ochrony krajobrazu kulturowego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 83.600,00 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych)  plus podatek VAT 23 %.

Minimalne postąpienie wynosi840,00 zł (słownie: osiemset czterdzieści złotych).

Wadium wynosi – 8.360,00 zł (słownie: osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 23 marca 2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 16 marca 2017 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

ID Komunikatu: 52358a1ab6e9af33

Brak Tagów

62 liczba wyświetleń, 2 dzisiaj

  

Linki Sponsorowane

Inne Informacje

  • Brak kategorii