Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss

Przetarg na sprzedaż nieruchomości 0,2053 ha – Kłodzko

  • Ulica: ul. Okrzei 1
  • Miejscowość: Kłodzko
  • Województwo: dolnośląskie
  • Kraj: Polska
  • Kod: 57-300
  • Opublikowano: 12 stycznia 2017 12:05
Przetarg na sprzedaż nieruchomości 0,2053 ha – Kłodzko

Opis

Wyciąg z ogłoszenia

ZARZĄD POWIATU KŁODZKIEGO

ogłasza

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kłodzku przy ul. Rajskiej, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 28/14, (AM-4), obręb Jurandów o pow. 0,2053 ha, wpisanej do księgi wieczystej SW1K/00026139/0.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony jest symbolem 1 MN – przeznaczenie podstawowe:  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; wolnostojąca wraz z zabudową towarzyszącą realizowaną w formie garaży i budynków gospodarczych.  Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczona zostanie kwota podatku od towarów i usług, wg stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż objęta jest 23% stawką podatku.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 2 500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) na konto Starostwa Powiatowego w Kłodzku w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie nr 25 9588 0004 7100 0244 2000 0070 w terminie do dnia  09.02.2017 r.   W tytule przelewu należy podać: „wadium, II przetarg, dz. nr 28/14, (AM-4), obręb Jurandów” oraz nazwę podmiotu, który będzie nieruchomość nabywał. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

Przetarg odbędzie się  15.02.2017 r.  o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Kłodzku, ul. Okrzei 1, Biuro Rady, pokój nr 302.

Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej Powiatu Kłodzkiego, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.klodzko.pl (zakładka: przetargi na nieruchomości) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1.

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, ul. Okrzei 1, pokój nr 217, tel. 74/865-75-76.

 

 

 

GN.6840.2.2.2016.GN.6

ID Komunikatu: 78758776229136aa

Brak Tagów

129 liczba wyświetleń, 4 dzisiaj

  

Linki Sponsorowane

Inne Informacje

  • Brak kategorii