Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss

Przetarg na sprzedaż nieruchomości 0,1570 ha – Kamieniec Ząbkowicki

  • Ulica: ul. Ząbkowicka 26
  • Miejscowość: Kamieniec Ząbkowicki
  • Województwo: dolnośląskie
  • Kraj: Polska
  • Kod: 57-230
  • Opublikowano: 21 grudnia 2016 11:56
Przetarg na sprzedaż nieruchomości 0,1570 ha – Kamieniec Ząbkowicki

Opis

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki

informuje, że zarządzeniem nr 384/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 526/58 o pow. 0,1570 ha (droga), poz. rej. G. 930, AM – 4, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065391/1.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MU4.1” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej i usługowej.

Na działce nr 526/58 zostanie ustanowiona bezterminowa i nieodpłatna służebność gruntowa (droga konieczna o pow. 0.0358 ha) polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez tą działkę na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 526/13, 526/53, 526/54 i 526/47.         

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 34.760,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych)  plus podatek VAT 23 %.

Minimalne postąpienie wynosi350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych).

Wadium wynosi – 3.480,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 31 stycznia 2017 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 24 stycznia 2017 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

ID Komunikatu: 816585a5f4ed488e

Brak Tagów

210 liczba wyświetleń, 3 dzisiaj

  

Linki Sponsorowane

Inne Informacje

  • Brak kategorii