Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss

Przetarg na sprzedaż nieruchomości 0,1223 ha – Kłodzko

  • Ulica: ul. Chrobrego 1
  • Miejscowość: Kłodzko
  • Województwo: dolnośląskie
  • Kraj: Polska
  • Kod: 57-300
  • Opublikowano: 28 kwietnia 2017 10:02
Przetarg na sprzedaż nieruchomości 0,1223 ha – Kłodzko

Opis

Wyciąg z ogłoszenia

Burmistrz Miasta Kłodzka

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kłodzko, położonej w Kłodzku, w okolicach ul. Spółdzielczej,  oznaczonej geodezyjnie jako działka 106/22 (AM-3),  obręb Nowe Miasto,  o pow. 0.1223 ha (sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako zurbanizowane tereny niezabudowane –Bp), dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00090914/6.

Nieruchomość niezabudowana, uzbrojenie terenu pełne. Kształt nieruchomości – zwarty wielokąt, teren płaski. Dostęp do drogi publicznej od ul. Spółdzielczej – droga wewnątrzosiedlowa. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  terenu położonego w Kłodzku w kwartale ulic: Rodzinnej, Łąkowej, Objazdowej, Spółdzielczej i Przyjaciół Dzieci  uchwalonym Uchwałą  nr XLVII/487/2010 Rady Miejskiej w Kłodzku  z dnia 28 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. Nr 48, poz. 721 z dnia 16 marca 2010 r.) nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symbolem 7 U (MN), przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa z zakresu usług komercyjnych U (usługi handlu, nieuciążliwe rzemiosło usługowe, niepubliczna placówka lecznictwa otwartego, inne nieuciążliwe usługi komercyjne, obiekty i urządzenia towarzyszące przeznaczeniu podstawowemu terenu), przeznaczenie uzupełniające terenu: jednorodzinny lokal mieszkalny.

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 152 000,00 zł  (słownie: sto pięćdziesiąt  dwa tysiące złotych). Do ceny ustalonej w drodze przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości15 200,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy dwieście złotych), na konto Urzędu Miasta w Kłodzku – Gospodarczy Bank Spółdzielczy O/Kłodzko – 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminie do dnia  25.05.2017 r.

 

Przetarg odbędzie się 31.05.2017 r.  o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1, sala 128.

 

Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej www.um.bip.klodzko.pl (przetargi) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta w Kłodzku, pl. Bolesława Chrobrego 1.

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Gminnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 123, tel. 74/865-46-29.

 

 

 

Orto Mapa: kliknij TUTAJ

Mapa: kliknij TUTAJ

 

 

 

ID Komunikatu: 7255903045be2055

Brak Tagów

151 liczba wyświetleń, 1 dzisiaj

  

Linki Sponsorowane

Inne Informacje