Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss

Przetarg na sprzedaż nieruchomości 0,1116 ha – Kłodzko

  • Ulica: pl. Bolesława Chrobrego 1
  • Miejscowość: Kłodzko
  • Województwo: dolnośląskie
  • Kraj: Polska
  • Kod: 58-300
  • Opublikowano: 4 stycznia 2018 13:49
Przetarg na sprzedaż nieruchomości 0,1116 ha – Kłodzko

Opis

Wyciąg z ogłoszenia

Burmistrz Miasta Kłodzka

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kłodzko, położonej w Kłodzku, przy ul. Rakowej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 26/8 (AM-8), obręb Jurandów, Kłodzko – miasto o pow. 0.1116 ha (sklasyfikowanej w ewidencji gruntów jako łąki trwałe ŁIII), ujawnionej w księdze wieczystej nr SW1K/00089992/6.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych). Do ceny ustalonej w drodze przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych), na konto Urzędu Miasta w Kłodzku – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Kłodzko – 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminie do dnia  31.01.2018 r.

Przetarg odbędzie się 6.02.2018 r. o godz. 12.00 w budynku Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1, sala 128.

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Gminnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 123,                 tel. nr 0-74 865 46 29.

Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest tablicach informacyjnych Urzędu Miasta w Kłodzku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kłodzku, www.um.bip.klodzko.pl >> Ogłoszenia o przetargach i rokowaniach na sprzedaż i oddanie w dzierżawę nieruchomości gminnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Katarzyna Siwek-Świderska

ID Komunikatu: 7075a4e228674ec5

Brak Tagów

197 liczba wyświetleń, 3 dzisiaj

  

Linki Sponsorowane

Inne Informacje

  • Brak kategorii