Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss

Przetarg na sprzedaż nieruchomości 0,0763 ha – Kłodzko

  • Ulica: ul. Chrobrego 1
  • Miejscowość: Kłodzko
  • Województwo: dolnośląskie
  • Kraj: Polska
  • Kod: 57-300
  • Opublikowano: 14 marca 2017 15:37
Przetarg na sprzedaż nieruchomości 0,0763 ha – Kłodzko

Opis

Wyciąg z ogłoszenia

Burmistrz Miasta Kłodzka

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kłodzko, położonej w Kłodzku, przy ul. Wiśniowej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 173/1, AM-13, obręb  Jurandów, Kłodzko – miasto o pow. 0.0763 ha (sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako zurbanizowane tereny niezabudowane – Bp o pow. 0.0301 ha oraz grunty orne RIII  a o pow. 0,0462 ha)  ujawnionej w  księdze wieczystej nr SW1K/00076084/4.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 23 500,00 zł  (słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćset złotych). Do ceny ustalonej w drodze przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 2 350,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych), na konto Urzędu Miasta w Kłodzku – Gospodarczy Bank Spółdzielczy O/Kłodzko – 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminie do dnia  13.04.2017 r.

Przetarg odbędzie się 20.04.2017 r.  o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1, sala 128.

Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej www.um.bip.klodzko.pl (przetargi) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta w Kłodzku, pl. Bolesława Chrobrego 1.

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Gminnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 123, tel. 74/865-46-29.

 

 

ID Komunikatu: 15858c7ff9e3e722

Brak Tagów

87 liczba wyświetleń, 1 dzisiaj

  

Linki Sponsorowane

Inne Informacje

  • Brak kategorii