Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss

Przetarg na sprzedaż nieruchomości 0,0605 ha – Kłodzko

  • Ulica: ul. Chrobrego 1
  • Miejscowość: Kłodzko
  • Województwo: dolnośląskie
  • Kraj: Polska
  • Kod: 57-300
  • Opublikowano: 10 sierpnia 2017 10:58
Przetarg na sprzedaż nieruchomości 0,0605 ha – Kłodzko

Opis

Wyciąg z ogłoszenia

Burmistrz Miasta Kłodzka

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kłodzko, położonej w Kłodzku, przy ul. Radosnej 5, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 39/14 (AM-3), obręb  Jurandów, Kłodzko – miasto o pow. 0.0605 ha (sklasyfikowanej w ewidencji gruntów jako zurbanizowane tereny niezabudowane – Bp o pow. 0.0226 ha oraz grunty orne RIII  b o pow. 0,0379 ha)  ujawnionej w  księdze wieczystej nr SW1K/00077062/1.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 33 000,00 zł  (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych). Do ceny ustalonej w drodze przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości                  3 300,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta złotych), na konto Urzędu Miasta w Kłodzku – Gospodarczy Bank Spółdzielczy O/Kłodzko – 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminie do dnia 06.09.2017 r.

Przetarg odbędzie się 12.09.2017 r.  o godz.12.00 w budynku Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1, sala 128.

Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej www.um.bip.klodzko.pl (przetargi) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta w Kłodzku, pl. Bolesława Chrobrego 1.

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Gminnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 124, tel. 74/865-46-30.

Mapa: kliknin TUTAJ

 

ID Komunikatu: 321598c2d3811806

Brak Tagów

49 liczba wyświetleń, 3 dzisiaj

  

Linki Sponsorowane

Inne Informacje

  • Brak kategorii