Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss

Przetarg na sprzedaż nieruchomości 0,0605 ha – Kłodzko

  • Ulica: ul. Chrobrego 1
  • Miejscowość: Kłodzko
  • Województwo: dolnośląskie
  • Kraj: Polska
  • Kod: 57-300
  • Opublikowano: 12 października 2017 09:12
Przetarg na sprzedaż nieruchomości 0,0605 ha – Kłodzko

Opis

Wyciąg z ogłoszenia

Burmistrz Miasta Kłodzka

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kłodzko, położonej w Kłodzku, przy ul. Radosnej 5, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 39/14 (AM-3), obręb  Jurandów, Kłodzko – miasto o pow. 0.0605 ha (sklasyfikowanej w ewidencji gruntów jako zurbanizowane tereny niezabudowane – Bp o pow. 0.0226 ha oraz grunty orne RIII  b o pow. 0,0379 ha)  ujawnionej w  księdze wieczystej nr SW1K/00077062/1.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 16 500,00 zł  (słownie: szesnaście tysięcy pięćset złotych). Do ceny ustalonej w drodze przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości  1 650,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych), na konto Urzędu Miasta w Kłodzku – Gospodarczy Bank Spółdzielczy O/Kłodzko – 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminie do dnia  07.11.2017 r.

Przetarg odbędzie się 14.11.2017 r.  o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1, sala 128.

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Gminnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 124, tel. nr 0-74 865 46 30.

Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest tablicach informacyjnych Urzędu Miasta w Kłodzku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kłodzku, www.um.bip.klodzko.pl >> Ogłoszenia o przetargach i rokowaniach na sprzedaż i oddanie w dzierżawę nieruchomości gminnych.

 

 

 

ID Komunikatu: 41359df231e2eeb9

Brak Tagów

158 liczba wyświetleń, 2 dzisiaj

  

Linki Sponsorowane

Inne Informacje

  • Brak kategorii