Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss

Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego – Kłodzko

  • Ulica: pl. Bolesława Chrobrego 1
  • Miejscowość: Kłodzko
  • Województwo: dolnośląskie
  • Kraj: Polska
  • Kod: 57-300
  • Opublikowano: 7 sierpnia 2018 10:04
Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego – Kłodzko

Opis

Wyciąg z ogłoszenia

o II przetargu ustnym nieograniczonym

Burmistrza Miasta Kłodzka

 

 

na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kłodzku przy Placu Kościelnym 3 m. 2 o powierzchni 71,80 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o powierzchni 3,97 m² oraz udziałem wynoszącymi łącznie 101/1000 w częściach wspólnych, na terenie nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka 81/10 (AM-1), obręb Centrum o powierzchni 0,0252 ha, objętej księgą wieczystą SW1K/00055827/2.

 

Nieruchomość zlokalizowana w ścisłym centrum miasta w strefie skoncentrowanej zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Dostępność komunikacyjna dobra. Lokalizacja i usytuowanie względem obiektów użyteczności publiczne bardzo dobra.

Budynek w zabudowie zwartej o pięciu kondygnacjach naziemnych. Budynek w poziomie stropów posiada poziome ciągi metalowe usztywniające ściany. Podpiwniczenie budynku połączone jest systemem korytarzy podziemnych, a także pod budynkiem przebiega trakt pieszy łączący ulicę Spadzistą z Placem Kościelnym. System budownictwa tradycyjny, mury piwnic, parteru oraz pozostałych kondygnacji z cegły pełnej.

Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wodnokanalizacyjną, elektryczną, gazową. Brak centralnego ogrzewania. Ogrzewanie poszczególnych lokali indywidualne gazowe. Ogólny stan techniczny budynku dostateczny.

 

Lokal mieszkalny nr 2 znajduje się na parterze budynku, składa się z: 3 pokoi o powierzchni 21,60 m², 14,60 m², 9,90 m², kuchni o powierzchni 12,70 m², łazienki o powierzchni 3,20 m² i przedpokoju o powierzchni 9,80 m², pomieszczenie przynależne – piwnica o powierzchni 3,97 m².

Podłogi w pokojach klepka parkietowa, w przedpokoju płytki PCV, w kuchni wykładzina, w łazience płytki terakota. Ściany i sufity w tynkach cem.-wap. Gładkie z malowaniem emulsyjnym. Stolarka okienna drewniana skrzynkowa, stolarka drzwiowa typowa płytowa drewnopochodna. Lokal wyposażony w instalację: elektryczną, wodnokanalizacyjną, gazową. Ogrzewanie lokalu – instalacja etażowa wodna rurarz PCV grzejniki stalowe konwektorowe, w łazience grzejnik drabinkowy. Aktualnie instalacja bez źródła zasilania – piec zdemontowany. Instalacja wody ciepłej zasilana z bojlera elektrycznego. Ogólny stan lokalu dostateczny, wymaga kapitalnego remontu.

 

PRZEZNACZENIE W PLANIE MIEJSCOWYM:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – teren oznaczony symbolem: A 10 MW/U – teren przeznaczony pod funkcje usług i mieszkalnictwa.

Budynek przy Placu Kościelnym 3 objęty jest ochroną konserwatorską. W związku z powyższym należy zachować: historyczne granice parceli; bryłę budynku z wykuszem wraz z formą dachu, układ osi i wykrój otworów elewacji; architektoniczne podziały elewacji, opaski okienne, detale architektoniczne elewacji: płyciny, fryzy, pilastry, wsparte na konsolkach naczółki, płyciny podokienne z dekoracją roślinną; stolarkę okienną oraz stolarkę drzwiową.

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.

 

Termin I przetargu – 10 lipca 2018 r.

 

WARUNKI PRZETARGU:

 

CENA WYWOŁAWCZA – 90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)

 

Na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 i  art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2017, poz. 1221 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

 

Minimalne postąpienie przetargowe – 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych).

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych) na rachunek Urzędu Miasta w Kłodzku – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie o/Kłodzko nr rachunku 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminie do dnia  6 września 2018 r. W tytule przelewu należy wpisać „wadium – II przetarg Plac Kościelny 3 m. 2” oraz podać nazwę podmiotu, który będzie nabywał nieruchomość. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

 

Przetarg odbędzie się dnia  11 września 2018 r. o godz. 10.00 w sali 128 Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1

 

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Gminnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 122, tel. 74 865 46 63.

 

Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta w Kłodzku, stronach internetowych (www.um.bip.klodzko.pl, www.klodzko.pl) oraz na portalu internetowym www.doba.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Irmina Balawajder, tel. 74 865 46 63

ID Komunikatu: 1315b695c1062c33

Brak Tagów

100 liczba wyświetleń, 1 dzisiaj

  

Linki Sponsorowane