Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss

Przetarg na sprzedaż czterech lokali – Kłodzko

  • Ulica: pl. Bolesława Chrobrego 1
  • Miejscowość: Kłodzko
  • Województwo: dolnośląskie
  • Kraj: Polska
  • Kod: 57-300
  • Opublikowano: 7 czerwca 2018 08:01
Przetarg na sprzedaż czterech lokali – Kłodzko

Opis

Wyciąg z ogłoszenia

o III przetargu ustnym nieograniczonym

Burmistrza Miasta Kłodzka

 

na sprzedaż 4 lokali, w tym dwa lokale użytkowe nr 1 i nr 2 i dwa lokale mieszkalne nr 3 i nr 4 zlokalizowane w budynku położonym w Kłodzku przy ul. Bohaterów Getta 1A (budynek posadowiony jest w granicach działki 62/2 (AM-2), obręb Centrum) wraz z udziałem 17/100 w częściach wspólnych nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki 62/1, 62/2, 62/3 (AM- 2), obręb Centrum, objęte księgą wieczystą SW1K/00055181/1.

Nieruchomość zlokalizowana w strefie centralnej miasta. Budynek, w którym znajdują się lokale jest wolnostojący, dwukondygnacyjny, położony w głębi działki. Budynek częściowo podpiwniczony. System budownictwa tradycyjny, ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej. Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną i gazową. Budynek nie posiada centralnego ogrzewania, ogrzewanie lokali indywidualne piecowe. Ogólny stan budynku dostateczny

Lokal użytkowy nr 1 – powierzchnia użytkowa 50,84 m², udział lokalu w częściach wspólnych budynku i współwłasności nieruchomości gruntowej gruncie – 3/100 cz., usytuowany na parterze budynku, składa się z 3 pomieszczeń. Lokal wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, brak ogrzewania. Ogólny stan techniczny lokalu dostateczny. Lokal kwalifikuje się do kapitalnego remontu.

Lokal użytkowy nr 2 – powierzchnia użytkowa 117,94 m², udział lokalu w częściach wspólnych budynku i współwłasności nieruchomości gruntowej gruncie – 7/100 cz., usytuowany na parterze budynku, składa się z 3 pomieszczeń. Lokal wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, brak ogrzewania. Ogólny stan techniczny lokalu dostateczny. Lokal kwalifikuje się do kapitalnego remontu.

Lokal mieszkalny nr 3 – powierzchnia użytkowa 51,20 m², pomieszczenia przynależne – piwnica – 5,50 m², udział lokalu w częściach wspólnych budynku i współwłasności nieruchomości gruntowej gruncie – 3/100 cz., usytuowany na pierwszym piętrze budynku, składa się z 2 pokoi i kuchni, WC do wspólnego użytku na parterze budynku ul. Bohaterów Getta nr 1. Lokal wyposażony w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, ogrzewanie lokalu piecowe – dwa piece kaflowe w pokojach, brak instalacji ciepłej wody. Ogólny stan techniczny lokalu dostateczny. Lokal kwalifikuje się do kapitalnego remontu,

Lokal mieszkalny nr 4 – powierzchnia użytkowa 53,85 m², pomieszczenia przynależne – piwnica – 5,50 m², udział lokalu w częściach wspólnych budynku i współwłasności nieruchomości gruntowej gruncie – 4/100 cz., usytuowany na pierwszym piętrze budynku, składa się z 2 pokoi i kuchni, WC do wspólnego użytku na parterze budynku ul. Bohaterów Getta nr 1. Lokal wyposażony w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, ogrzewanie lokalu piecowe – dwa piece kaflowe w pokojach, brak instalacji ciepłej wody. Ogólny stan techniczny lokalu dostateczny.

Suma powierzchni wszystkich lokali – 284,83 m²

Łączny udział lokali  w częściach wspólnych budynku i współwłasności nieruchomości gruntowej – 17/100 cz.

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.

Termin I przetargu – 23.01.2018 r.

Termin II przetargu – 09.05.2018 r.

 

 

 

PRZEZNACZENIE W PLANIE MIEJSCOWYM:

Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem A 29 MW/U –  przeznaczonym pod zabudowę wielorodzinną z usługami podstawowymi, nieuciążliwymi, związanymi z obsługą i zaspokajaniem potrzeb ludności.

Docelowo przeznacza się do likwidacji oficynę budynku przy ul. Bohaterów Getta 1A. W budynku dopuszcza się jedynie remonty bieżące i konserwację.

 

WARUNKI PRZETARGU:

ŁĄCZNA CENA WYWOŁAWCZA LOKALI – 90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)

Na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 i  art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2017, poz. 1221 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości lokalowej zwolniona jest z podatku VAT

 

Minimalne postąpienie przetargowe – 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych).

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych) na rachunek Urzędu Miasta W Kłodzku – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie o/Kłodzko nr rachunku 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminie do dnia  5 lipca 2018 r. W tytule przelewu należy wpisać „wadium – III przetarg ul. Bohaterów Getta 1A” oraz podać nazwę podmiotu, który będzie nabywał nieruchomość. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

 

Przetarg odbędzie się dnia 10 lipca 2018 r. o godz. 12.00 w sali 128 Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1

 

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Gminnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 122, tel. nr 74 865 46 63.

 

Ogłoszenie o III przetargu opublikowane jest na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta w Kłodzku, stronach internetowych (www.um.bip.klodzko.pl, www.klodzko.pl) oraz na portalu internetowym www.doba.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Irmina Balawajder, tel. 74 865 46 63

ID Komunikatu: 7975b18d7bb85ffd

Brak Tagów

105 liczba wyświetleń, 2 dzisiaj

  

Linki Sponsorowane

Inne Informacje

  • Brak kategorii