Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss

Przetarg na sprzedaż autobusu – UG Stoszowice

 • Ulica: Stoszowice 97
 • Miejscowość: Stoszowice
 • Województwo: dolnośląskie
 • Kraj: Polska
 • Kod: 57-213
 • Opublikowano: 12 kwietnia 2017 11:57
Przetarg na sprzedaż autobusu – UG Stoszowice

Opis

OGŁOSZENIE
o przetargu na sprzedaż środka trwałego 

Wójt Gminy Stoszowice ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż środka trwałego stanowiącego własność Gminy Stoszowice, składającego się z pojazdu: autobus szkolny o nr rej. DZA 6L22.

Dane identyfikacyjne:

 • Marka i model: IVECO A59-12 Turbo Daily 6,0t
 • Nr identyfikacyjny (VIN):DZA011140006
 • Rok produkcji: 2000
 • Okres eksploatacji pojazdu: (00/01/28-16/09/15) 200 mies.
 • Kolor powłoki lakierowej: biały 1-warstwowy akrylowy
 • Masa całkowita: 6000 kg
 • Rodzaj autobusu: podmiejski 3 drzwiowy 20 osobowy
 • Liczba miejsc siedzących: 20
 • Liczba osi/rodzaj napędu/skrzynia biegów: 2/ 4×2/ manualna
 • Rozstaw osi : 3600 mm
 • Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym
 • Pojemność/moc silnika: 2798 cm3/90kW (122KM)
 • Doładowanie: turbosp. z chłodn. powietrza
 • Liczba cylindrów/układ cylindrów: 4/ rzędowy
 • OC ważne do dnia: 31.08.2017 r. (opłacona I rata)

Cena wywoławcza ruchomości – autobusu wynosi 15.000,00 zł. brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).

 1. Pojazd można oglądać na placu Spółki: Wodociągi Srebnogórskie Sp. z o.o. Budzów 178D w dni powszednie (poniedziałek – piątek), w godzinach od 8:00 do 14:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Osoba do kontaktu: Mariusz Kowalski tel. 74 8164562.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2017 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice, 57-213 Stoszowice 97, pokój nr 11 (sala posiedzeń) .
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium w kwocie 1.500,00 zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) na konto Urzędu Gminy Stoszowice w Banku Spółdzielczym Ząbkowice Śląskie Oddział w Budzowie numer 25 95331014 2003 0000 0185 0002 w terminie do dnia 21 kwietnia 2017 roku (włącznie). Za datę wpłaty wadium przez uczestnika przetargu uważa się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy Stoszowice.
 3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, osobiście lub przez pełnomocnika.
 4. Osoba prawa powinna przedłożyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
 5. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dokument stwierdzający tożsamość, a ponadto osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
 6. Przystępujący do przetargu, którzy wpłacili wadium oświadczają tym samym, że zapoznali się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu i stanem faktycznym przedmiotu sprzedaży oraz, że nie zgłaszają żadnych zastrzeżeń.
 7. Przetarg jest ważny, bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli chociaż jeden uczestnik zareagował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie wynosi 800,00 zł. (słownie: osiemset złotych 00/100).
 8. Przetarg kończy się wynikiem negatywnym w sytuacji, w której żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą, lub uczestnicy przetargu nie posiadali wymaganych dokumentów.
 9. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu podlega zwrotowi niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 7 dni, od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.
 10. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia ruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od podpisania umowy sprzedaży lub zapłacenia całej ceny nabycia ruchomości w wyznaczonym terminie (przepada na rzecz gminy).
 11. Termin podpisania umowy – w dniu przetargu.
 12. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia ruchomości w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy sprzedaży.
 13. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę całej ceny nabycia ruchomości.
 14. Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT oraz art. 14 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE – sprzedaż środka trwałego nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
 15. Dodatkowych informacji o ruchomości można uzyskać pod numerem telefonu 74 8164562 lub 74 8164520.
 16. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Stoszowice, dnia 06.04.2017 r.

                                                                                                                  WÓJT GMINY

                                                                                                                 Paweł Gancarz

 

ID Komunikatu: 13858edfeb3148d0

Brak Tagów

166 liczba wyświetleń, 2 dzisiaj

  

Linki Sponsorowane

Inne Informacje

 • Brak kategorii