Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss

Przetarg na sprzedaż autobusu MAN

 • Ulica: ul. Piastowska 1
 • Miejscowość: Dzierżoniów
 • Województwo: dolnośląskie
 • Kraj: Polska
 • Kod: 58-200
 • Opublikowano: 15 lutego 2017 15:46
Przetarg na sprzedaż autobusu MAN

Opis

WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW

OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU MARKI MAN A01

Przedmiotem przetargu jest:  

 

 1. Autobus marki   MAN A 01
 2. Nr rejestracyjny  DDZ 37VP        
 3. Rok produkcji 1997, pierwsza rejestracja 16.12.1997r,
 4. Stan licznika – 684525 km
 5. Ilość miejsc siedzących – 47
 6. Ilość miejsc stojących- 35

 

CENA WYWOŁAWCZA SAMOCHODU WYNOSI  25 000 zł netto
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE GMINY DZIERŻONIÓW,
UL.PIASTOWSKA 1 (pokój nr 216) W DNIU 2.03.2017 r  o godz. 1100

Warunki  przetargu

 1. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 2500zł do dnia 03.2017r na konto Urzędu Gminy Dzierżoniów nr BS w Dzierżoniowie nr  91 9527 0007 0039 4457 2000 0008, datą dokonania wpłaty wadium jest data  uznania rachunku bankowego Gminy, dowodem wpłaty wadium jest potwierdzenie z banku.
 2. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia  wygrywającemu przetarg .
 3. Wadium pozostałym osobom, które nie wygrały przetargu  zostaje zwrócone niezwłocznie
  po zamknięciu przetargu.
 4. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 250 zł.
 5. Do ceny autobusu osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.
 6. Kandydatem na nabywcę będzie osoba, która zaoferuje najwyższą cenę za autobus.
 7. Kandydat na nabywcę jest obowiązany uiścić cenę nabycia pomniejszoną o wpłacone wadium najpóźniej do dnia  zawarcia umowy kupna-sprzedaży na konto gminy wskazane na fakturze.
 8. Ustala się termin zawarcia umowy kupna- sprzedaży w ciągu 7 dni od przetargu.
 9. Jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy w ciągu  7 dni wadium przepada na rzecz sprzedającego.
 10. Nabywca oświadcza, że zapoznał się z warunkami przetargu i ze stanem technicznym autobusu
  i  przyjmuje je bez zastrzeżeń.
 11. Koszty opłaty skarbowej ponosi nabywca autobusu.

Pojazd można oglądać codziennie na parkingu przy Gimnazjum Gminnym w Dzierżoniowie, ul. Ząbkowicka 70.

Dodatkowe informacje odnośnie  w/w przetargu można uzyskać w Referacie  Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, pok. nr 205, pod nr tel. 74 832-56-85.

Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierżoniów od  dnia 15.02.2017r. oraz na stronie  internetowej  urzędu  pod adresem  www.ug.dzierzoniow.pl

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu z powodu ważnych przyczyn.

 

ID Komunikatu: 44758a468a2a6ee4

Brak Tagów

156 liczba wyświetleń, 5 dzisiaj

  

Linki Sponsorowane

Inne Informacje

 • Brak kategorii