Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss

Przetarg na dzierżawę powierzchni pod montaż automatu do zniczy – Niemcza

  • Ulica: Rynek 10
  • Miejscowość: Niemcza
  • Województwo: dolnośląskie
  • Kraj: Polska
  • Kod: 58-230
  • Opublikowano: 11 sierpnia 2017 13:42
Przetarg na dzierżawę powierzchni pod montaż automatu do zniczy – Niemcza

Opis

 

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NIEMCZA

   OGŁASZA

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę powierzchni pod montaż automatu do sprzedaży wkładów do zniczy.

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa powierzchni pod montaż automatu do sprzedaży wkładów do zniczy w granicach działki nr 192 w Niemczy położonej przy cmentarzu. Miejsce montażu zostanie wskazane przez Wydzierżawiającego.

Cena wywoławcza  czynszu miesięcznego wynosi:

  • 20,00 zł. netto – za 1m² powierzchni
  • 20,00zł. netto  – za sztukę(dot. wielkości automatu, która nie przekroczyła 1m²  powierzchni).

 

Przetarg odbędzie się w dniu 14 września 2017r o godz.9.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza ,pokój nr 6 , I piętro.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) w Kasie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza , pokój nr 3 , do godziny 12.00 do dnia 08 września 2017 roku lub na konto Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy nr 34 9533 1056 2006 0000 4646 0005 w terminie do dnia 08 września 2017 roku.

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na okres dwóch lat . Czynsz dzierżawny ustalony w drodze przetargu płatny do 30 dnia każdego miesiąca dzierżawy.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy dzierżawy w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Granice dzierżawionej nieruchomości nie będą wznawiane przez Gminę. Koszt montażu oraz demontażu automatu ponosi Dzierżawca. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu dzierżawnego ustalonego w wyniku przetargu na rzecz wygrywającego przetarg. Wydanie nieruchomości nastąpi w dniu podpisania umowy dzierżawy. Przyszły dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznych związanych z wydzierżawioną nieruchomością oraz płacenia należnego podatku. Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany stawek czynszu. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości przez wygrywającego przetarg, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z podaniem przyczyn. Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Niemcza ,ul. Rynek 10 ( pokój nr 5 ) lub tel. ( 074) 837-69-94.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID Komunikatu: 548598da5a473e9e

Brak Tagów

166 liczba wyświetleń, 2 dzisiaj

  

Linki Sponsorowane

Inne Informacje

  • Brak kategorii