Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss

Ogłoszenie Burmistrza Ziębic

  • Ulica: ul. Przemysłowa 10
  • Miejscowość: Ziębice
  • Województwo: dolnośląskie
  • Kraj: Polska
  • Opublikowano: 29 grudnia 2017 10:47
Ogłoszenie Burmistrza Ziębic

Opis

OGŁOSZENIE BURMISTRZA ZIĘBIC

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ziębice

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zmianami), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ziębice, w dniach od 8 stycznia 2018 r.  do 7 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach przy ulicy Przemysłowej 10, w godzinach od 9.00 do 14.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 16 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach przy ulicy Przemysłowej 10, o godz.11.00.

Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: budownictwo@ziebice.pl. Uwagi należy kierować do Burmistrza Ziębic, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, na adres Urzędu Miejskiego w Ziębicach: ul. Przemysłowej 10, 57-220 Ziębice, z podaniem imienia i nazwiska, lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 marca 2018 roku.

Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w przedmiotowej sprawie nie jest prowadzone.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID Komunikatu: 3545a460e0cf035a

Brak Tagów

204 liczba wyświetleń, 1 dzisiaj

  

Linki Sponsorowane

Inne Informacje

  • Brak kategorii