Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss

Obwieszczenie wójta Marcinowic o wyłożeniu do wglądu projektów mpzp

  • Ulica: ul. Tuwima 2
  • Miejscowość: Marcinowice
  • Województwo: dolnośląskie
  • Kraj: Polska
  • Opublikowano: 20 lutego 2018 10:24
Obwieszczenie wójta Marcinowic o wyłożeniu do wglądu projektów mpzp

Opis

Marcinowice, 22.02.2018 r.

GK-7322/LVIII/24/2018
GK-7322/LXVIII/24/2018
GK-7322/LXV/22/2018

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Marcinowic

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz. 1073 z późn. zm. ) oraz uchwał nr XLII/214/10 i nr XLII/215/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tworzyjanów, nr XLIII/251/10 z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kątki, nr XLIII/248/10 z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wiry.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 5 marca 2018 r. do 27 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w  Marcinowicach, ul. J. Tuwima 2, 58-124 Marcinowice.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu o godz. 14:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów  miejscowych, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójt Gminy Marcinowice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 kwietnia 2018 r.Wójt Gminy Marcinowice

ID Komunikatu: 3845a8be775b34d0

Brak Tagów

211 liczba wyświetleń, 3 dzisiaj

  

Linki Sponsorowane

Inne Informacje

  • Brak kategorii